Vadmyra barnehage - totalentreprise

Information

Open procedure
11/10/2016
1/9/2017

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune

Closing date has passed.

Short description

Det skal bygges en ny Vadmyra barnehage til erstatning for den eksisterende som er revet. Den nye bygningen er plassert noe lengre nord på tomten enn den gamle. Ny vei og nye parkeringsplasser for 22 biler er under bygging. Vei, parkering og annen infrastruktur skal også betjene Lyngfaret barnehage som er den nærmeste naboen mot syd. Gangveier i friområdet rundt barnehagen skal også rustes opp. Det berørte området er på cirka 7 mål.

I reguleringsplanen som ble godkjent i juni 2015 er det gitt rekkefølgebestemmelser om utbygging av vei og parkeringsplasser som må utføres før det gis igangsettingstillatelse for bygging av selve barnehagen. Rammesøknad for utbyggingen ble godkjent den 21.12.2015. VVA arbeidene som skal oppfylle rekkefølgebestemmelsene vil bli ferdigstilt rundt nyttår 2016 / 2017. Tomten for den det nye barnehagebygget blir klargjort i forbindelse med disse arbeidene.

Den nye bygningen får et bruttoareal på 938 m² med plass for 75 barn. Barnehagens leke- og oppholdsareal ute er på 2 160 m².

Prosjektet skal gjennomføres i to entrepriser:

1.K101 Byggherrestyrt generalentreprise som omfatter rekkefølgebestemmelsene og grunnarbeidene på barnehagetomten. Pågår nå, overtakelse primo januar 2017).

2.K102 Totalentreprise som omfatter bygging av barnehagen inklusiv opparbeidelse av utomhusarealene (denne konkurransen)

Oppdraget som gjelder denne konkurransen - K102 totalentreprise - vil bli tildelt straks konkurransen er avgjort, og arbeidet skal settes i gang omgående. Hele entreprisen skal være overlevert innen 12 måneder etter avtaleinngåelsen. Det anbefales å samarbeide med Tysseland arkitektur AS som har vært ansvarlig for utarbeidelse av forprosjektet.

Files

Title Size
EFU-1007 Konkurransegrunnlag del I.pdf 618 KB
EFU-10007 Konkurransegrunnlag del II.pdf 499 KB
EFU-10007 Vedlegg I.1%29 Svardokument.docm 366 KB
EFU-10007 Vedlegg I.2%29 Evaluering av entreprenoroppdrag.pdf 440 KB
EFU-10007 Vedlegg I.3%29 Forpliktelseserkl%C3%A6ring.doc 378 KB
EFU-10007 Vedlegg I.4%29 Referanseliste entreprise.docx 44 KB
EFU-10007 Vedlegg I.5%29 Fullmaktsskjema med vedlegg.doc 83 KB
EFU-10007 Vedlegg II.1a%29 B0620 funksjonsbeskrivelse.pdf 2.09 MB
EFU-10007 Vedlegg II.1b%29 B0620 prosjekteringsforutsetninger.pdf 1.55 MB
EFU-10007 Vedlegg II.1c%29 B0620 Tegninger.pdf 18.32 MB
EFU-10007 Vedlegg II.2%29 FDV eksempler barnehage.pdf 13.83 MB
EFU-10007 Vedlegg II.3%29 B0620 SHA-plan.pdf 439 KB
EFU-10007 Vedlegg II.4%29 Administrative bestemmelser.pdf 331 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway