Flyktningeboliger 2016

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
12/2/2016
12/22/2016
12/16/2016
12/21/2016

Buyer

Nord-Fron Kommune Nord-Fron Kommune
Erik Kvernes Erik Kvernes
839893132

Closing date has passed.

Short description

Nord-Fron kommune og Nord-Fron bustadstiftelse skal bygge hver sin to-mannsbolig i Knutsmorka sør. De legges ut i samme konkurransen, men det skal skrives to separate kontrakter, og prosjektkostnadene for hver enkelt bolig fakturers separat til partene.

Det tas forbehold om styret i Nord-Fron bustadstiftelse sin godkjenning før kontraktsignering.

Boligene er delvis finansiert via tilskudd fra Husbanken, og boligene må oppføres i hht. krav fra Husbanken.

Files

Title Size
Plan og fasader - Nord-Fron boligstiftelse.pdf 191 KB
Plan og fasader - Nord-Fron kommune.pdf 193 KB
Ledningsnett GE.pdf 112 KB
Oversikt VA.pdf 426 KB
Innmålinger med kotehøyder - Utført av NFK.pdf 332 KB
Situasjonsplan.pdf 332 KB
KRAVSPESIFIKASJON.docx 41 KB

Dynamic documents

Name
Flyktningeboliger 2016 - Konkurransegrunnlag

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway