Internasjonale megelrtjenester og 3. partsvurderinger - Rammeavtale

Information

Open procedure
11/23/2016

Buyer

Statsbygg Hovedkontor Statsbygg Hovedkontor
Eva Carina Aune Eva Carina Aune
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
0032 Oslo
Norway
997431995

Short description

Rammeavtalene gjelder rådgivende og utførende megler- og verdivurderingstjenester av ulike typer eiendom i internasjonal portefølje. Våre eiendommers markedsverdi skal benyttes som grunnlag for beslutninger i forbindelse med leiekostnadsberegninger, kjøp, salg og/eller utvikling.

Hovedsakelig er det følgende tre forretningsområder det er ønskelig å få dekket i avtalen;

•Rådgivende meglertjenester

•Meglertjenester ved salg/kjøp av eiendom

•3.parts verdivurdering basert på «Desk-top» studie

Files

Title Size
Vedlegg%205%20-%20Offentligstotteveildere2011(1).pdf 3.10 MB
Vedlegg%206%20Grunnlagsdata%20BTA%20Utenlandseiendommer.pdf 41 KB
Vedlegg%204%20Kontraktsbestemmelser%20K-boka.pdf 410 KB
Vedlegg%202%20-%20Tilbudsskjema.docx 71 KB
Vedlegg%205%20-%20Offentligstotteveildere2011.pdf 3.10 MB
Vedlegg%203%20Avtaledokument.pdf 221 KB
201601157%20Tilbudsinvitasjon%20%C3%A5pen%20anbudskonkurranse.pdf 322 KB
Vedlegg%201%20-%20Kravspesifikasjon%20internasjonale%20megler-%20og%20verdivurderingstjenester.pdf 321 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway