Prekvalifisering - Programsekretær for oppfølging av PILOT-E utlysningen «Utslippsfri maritim transport»

Information

Restricted procedure
11/8/2016

Buyer

Enova SF Enova SF
Bjørn H. Aunøien Bjørn H. Aunøien
Prof. Brochsgt 2
7030 Trondheim
Norway
983609155

Assignment text

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har sammen utviklet støtteordningen PILOT-E. PILOT-E er et tilbud til næringsliv som ønsker å utvikle og demonstrere innovativ teknologi eller konsepter innen mer miljøvennlig energiteknologi.

Målet med PILOT-E er at helt nye løsninger innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk i markedet, for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. Løsningene må ha et betydelig kommersielt potensial, nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom PILOT-E vil aktørene følges opp gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked. Søker får én kontaktperson (programsekretær) å forholde seg til gjennom hele prosjektet, selv om hele virkemiddelapparatet er involvert.

Den første utlysningen i PILOT-E er rettet mot utslippsfri maritim transport.

Mer informasjon om PILOT-E og lenke til fullstendig utlysningstekst er å finne på www.pilot-e.no.

I forbindelse med administrasjon og koordinering av den første utlysningen i PILOT-E samt oppfølging av de omsøkte prosjektene på vegne av de tre institusjonene ønsker Enova å inngå avtale med en ekstern aktør som skal fungere som Programsekretær.

Programsekretærens oppgaver vil blant annet omfatte:

•Bygge opp og drive et “PILOT-E fellesskap“ for prosjektene som når opp i konkurransen om finansiering i høstens utlysning

•Ta eierskap til prosessen med kontraktinngåelse, herunder utarbeidelse av faglig innstilling og forhandling om prosjektmilepæler.

•Oppfølging av prosjekter som igangsettes.

•Løpende kontakt og oppfølgning av PILOT-Es programledelse, bestående av representanter for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

•Administrasjon av evalueringsprosess av PILOT-E

Programsekretæren skal samarbeide i team med PILOT-Es Programledelse og andre rådgivere i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Det forventes til dels mye utadrettet virksomhet mot næringslivet, forskningsmiljøer og offentlige virksomheter. Det vil derfor bli stilt store krav til tilbudt konsulent, både når det gjelder personlige egenskaper og egnethet, samt faglige kvalifikasjoner.Kontraktstildeling
Tittel: Programsekretær for oppfølging av PILOT-E utlysningen «Utslippsfri maritim transport»
Dato for kontraktstildeling: 02-10-2016
Antall mottatte tilbud: 3
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Multiconsult ASA910 253 158, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway