RFI - NOARK 5 basert sak- og arkivsystem for ROR-IKT

Information

11/28/2016
12/16/2016

Buyer

Molde Kommune Molde Kommune
Dirk Lungwitz Dirk Lungwitz
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Norway
944020977

Closing date has passed.

Short description

ROR-IKT er et felles IKT-samarbeid for kommunene Aukra, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes. ROR-IKT ble opprettet i 2014 for at kommunene skulle få mer samordning og effektivt bruk av datasystemer. Kommunene vil i de neste år ha stor fokus på digitaliseringsprosesser for å oppnå effektive og rasjonelle publikumstjenester. 

I løpet av 2017 skal ROR-IKT anskaffe et nytt sak- og arkivsystem. Den nye sak- og arkivløsningen skal

·       bidra til økt effektivitet og kvalitet i saksbehandling og arkivering for alle brukere

·       der det er mulig legge opp til automatisert saksbehandling

·       bidra til at arkivverdig materiale i kommunene blir arkivert i henhold til lover og forskrifter

·       ha et grafisk grensesnitt som fremstår brukervennlig og intuitivt

ROR-IKT ønsker gjennom denne RFI å identifisere mulige leverandører som kan tilby et NOARK 5-basert sak- og arkivsystem. Det er ønskelig at leverandøren informerer om og presenterer muligheter som leverandøren mener best ivaretar behovene som er beskrevet i denne RFI. Vi forventer at interesserte leverandører kan stille i Molde i uke 50 og kan presentere sine løsninger for prosjektgruppa.

Besvarelser på denne RFI vil ikke forplikte hverken leverandør eller ROR-IKT i forhold til en eventuell senere anskaffelse.

 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway