Parallelle rammeavtaler for rådgivertjenester Arkitekt (ARK/ IARK)

Information

Open procedure
11/8/2016
12/22/2016

Buyer

Kongsberg kommunale Eiendom KF Kongsberg kommunale Eiendom KF
Jan Magne Svalestuen Jan Magne Svalestuen
Hasbergs vei 36
3602 Postboks 115
Norway
976662156

Closing date has passed.

Short description

Kongsberg kommunale eiendom KF skal anskaffe rådgivertjenester for ARK/IARK. Kongsberg kommunale eiendom KF er en stor eiendomsforvalter med ansvar for ca 120.000 kvm bygningsmasse. Prosjektporteføljen er variert og består av både små og store prosjekter, nybygg eller rehabiliteringsoppgaver av varierende omfang. Antall og omfang av vil være avhengig av det vedtatt investeringsbudsjettet.

Aktuelle prosjekter vil omfatte nybygg, byggutvikling og vedlikehold av eksisterende bygg. Oppdragene er utfordrende og mangesidige i et samarbeidsmiljø som vil trekke inn skole, barnehage, idrett/kultur og lokalmiljø. Det kan også påregnes separate utredningsoppdrag.

Hvor omfattende rådgivningsoppdraget blir avhenger av gjennomføringsmodell. KKE har besluttet at det som hovedregel skal benyttes totalentreprisemodell i deres nybyggprosjekter. Rådgivers rolle vil bli klart definert ved hvert avrop på rammeavtalen.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag rammeavtaler ARK.docx 58 KB
Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon ARK.docx 41 KB
Vedlegg 2 - Prisskjema ARK.doc 61 KB
Vedlegg 3 - Kompetanse ARK.docx 39 KB
Vedlegg 4 - Prosjektoversikt ARK.docx 39 KB
Vedlegg 5 Rammeavtalen.docx 40 KB
Vedlegg 6 Tildelingsskjema ARK_IARK.doc 54 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway