Dialogkonferanse 16.11.2016 - Løsninger for å bygge ut barnehagekapasitet på Ellingsøy

Information

11/7/2016

Buyer

Ålesund kommune Ålesund kommune
Jonny Indrevåg Jonny Indrevåg
942953119

Short description

Ålesund kommune skal finne løsning for å forbedre barnehagekapasiteten på Ellingsøy slik det fremgår av vedlagte bystyrevedtak, og det fremgår her at bystyret ber rådmannen “om å gå i uforpliktende dialog med andre aktuelle aktører med intensjon om raskest mulig å etablere en ny barnehage på Ellingsøy.

Kommunen ser for seg ulike løsninger:

- Privat utbygger/ Kommunal drift

- Privat utbygger/ Privat drift

- Utvidelse av eksisterende private barnehage

Ved denne dialogkonferansen ønsker man å gå i dialog med aktuelle leverandører for å gi informasjon om de ulike alternativene og få innspill fra markedet til det videre arbeidet.

Det er planlagt at ny eller utvidet barnehage skal være i drift 01.08.2019

På dialogkonferansen vil det være deltakelse fra følgende i Ålesund kommune:

Bjørn Ivar Rødal - Kommunalsjef for oppvekst og kultur

Astrid Ous Larsen - Rådgiver Kultur og oppvekst

Deltakelse fra Konserninnkjøp

Files

Title Size
Strategi%20for%20kvalitet%20og%20barnehagestruktur%20i%20%C3%85lesund%20kommune%202016%20-%202027.doc 718 KB
Strategi%20for%20kvalitet%20og%20barnehagestruktur%20%20%28L%29%281880608%29.pdf 505 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway