Informasjon om tildeling av kontrakt - digitale TV-signal og TV-abonnementer

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/8/2016

Buyer

Tromsø Kommune Tromsø Kommune
Stine Hagavei Stine Hagavei
940101808

Short description

Tromsø kommune har i dag 530 kommunale utleieboliger med analogt tv-signal, se vedlegg 5.

Formålet med denne anskaffelsen er å skaffe beboerne i kommunale boliger tv-abonnementer og kanalpakker med digitalt tv-signal, og mulighet for internettilkobling. Selve internettabonnementet er ikke en del av anskaffelsen.


Kommunen ønsker ikke at noen av boligene blir stående uten tv-signaler ved overgang fra det analoge signalet til digitalt signal. Det er derfor ønskelig at alle boliger har fått installert tv-signaler og kanalpakker før det analoge signalet slukkes.

 

Anskaffelsen vil omfatte:

  • Alle nødvendige arbeider i forbindelse med etablering/installering av tv-signal/tv-pakker i alle boligene (herunder blant annet eventuell graving, kabling, oppkobling, etc. også inne i boligene). Dette vil også omfatte installering og oppkobling av dekoder i boligene.

 

  • Abonnement TV- standardpakke med et utvalg norske og utenlandske tv-kanaler.

 

  • Det er ønskelig med en løsning som gir mulighet for internettilkobling for beboerne.

 

  • Nødvendig service og kundeoppfølging for å sikre stabil drift.

 

Basert på siste års forbruk for TV-abonnement kan det antydes et samlet årlig uttak på ca. 1,4 millioner kr eksklusive merverdiavgift.

 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway