Byggeleder Elektrofag

Information

Open procedure
11/4/2016
12/14/2016

Buyer

Bodø kommune Bodø kommune
Knut Svendsen Knut Svendsen
972418013

Closing date has passed.

Short description

Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr til å inngi tilbud i åpen tilbudskonkurranse på byggeledelse for nytt rådhus i Bodø.

Bodøs nye rådhus er et prosjekt i sentrum av Bodø. Bygget skal oppføres innenfor kvartalet avgrenset av Kongens gate, Torvgata, Dronningens gate og Havnegata. Dagens rådhus, Norges bank bygget og gamle bibliotek ligger i dag i samme kvartalet.

Eksisterende rådhusbygg og Norges bank bygget skal beholdes uforandret på synlige fasader men skal rehabiliteres totalt innvendig.

Gamle bibliotek er revet.

Det skal bygges et nytt bygg i 6 etasjer som fyller ut arealet der det gamle biblioteket lå samt ytterligere areal som integrerer Norges bank bygget og eksisterende rådhusbygg i et samlet nytt rådhusbygg.

I tillegg inngår det offentlige uterom innenfor kvartalet.

Tilbudet skal innbefatte komplett ytelse som byggeleder for Elektrofag, fremdriftsplanlegging, rapportering til prosjektledelse og generell organisering for å bistå byggherren i en optimal gjennomføring av byggeprosjektet.

Det skal benyttes prosjekthotell aktivt og fortløpende for all dokumentasjon i prosjektet. Prosjekthotellet er administrert av byggherre. Entreprenørene skal selv hente ut dokumentasjon og tegninger fra prosjekthotellet og sørge for egen kopiering etter behov. Det samme vil gjelde for byggeledere.

Entreprenørene og byggeledere skal delta aktivt i involverende planlegging av fremdrift for å sikre optimal gjennomføring og forpliktende organisering av byggeprosjektet. Byggeledere skal delta aktivt i arbeidet med fremdriftsplanlegging og forplikte seg til å bidra aktivt for å sikre ferdigstillelse av aktivitetene til avtalt tid og innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid gjelder. (Vedlegg 2 til Bok 0, «Krav til samhandling og aktiv deltakelse i planlegging» beskriver dette i detalj).

Byggeleder (BL) skal gjennomføre komplett ledelse av arbeid knyttet til elektroentreprise og koordinering mot øvrige entrepriser og øvrige byggeledere for andre fag. Viktige elementer i dette arbeidet vil være:

•Delta aktivt i fremdriftsplanlegging for optimal gjennomføring, bemanning og ressursstyring og samarbeide lojalt med prosjektledelse (PL), prosjekteringsleder (PRL) og fremdriftsplanlegger (FPL) for å finne de beste løsninger for oppdragsgiver/byggherre (BH).

•Aktivt følge opp entreprenørene og finne gode løsninger innenfor avtaler for fremdrift og økonomiske rammer.

•Skrive referat fra byggemøter og følge opp sakene for rask, fortløpende avklaring av disse.

•Rapportere til prosjektledelsen fortløpende og på den form som avtales etter kontrahering.

•Aktivt benytte prosjekthotellet for all dokumentasjons- og tegningsutveksling

•Motta og behandle endringer som kommer fra entreprenører for å sikre gode og faglig solid begrunnede valg og avgjørelser på disse i samarbeid med byggherre og prosjektledelse

•Bistand i forbindelse med gjennomføring av idriftsettelse, tester og overlevering av alle kontraktsarbeider til byggherre

•Bistand i utarbeidelse av sluttoppgjør

Oppdragsgiver vil vurdere å overføre deler av elektroentreprise oppfølging til byggeleder automasjon der det vil være hensiktsmessig. Det kan gjelde ett eller flere av fagområdene IKT-fag, adgangskontroll, ITV, alarmsystemer og kabling av automatikksystemer.

Byggeleder må samarbeide tett med øvrige byggeledere, PL, PRL og FPL og entreprenører og det forutsettes en byggelederleder med gode kommunikasjonsegenskaper og løsningsfokusert arbeidsmåte.

Oppgaven som BL krever at det ikke er noen avhengighet eller bindinger mellom den som har rollen som BL og entreprenører eller leverandører.

All dokumentasjon og kommunikasjon skal være på norsk.

Se komplett tilbudsforespørsel for ytterligere informasjon.

Files

Title Size
Bok 0 Generelle bestemmelser r%C3%A5dhusprosjektet.pdf 899 KB
Hovedfremdriftsplan Nye Bod%C3%B8 R%C3%A5dhus 16.09.16.pdf 162 KB
Kravbeskrivelse FDV dokumentasjon.pdf 1.39 MB
Kravspesifikasjon automatiseringsanlegg.pdf 372 KB
Milj%C3%B8kartleggingsrapport R%C3%A5dhuset og bankbygget sign m vedl.pdf 9.29 MB
Planbeskrivelse r%C3%A5dhuskvartalet.pdf 1.80 MB
PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN R%C3%85DHUSKVARTALET.pdf 195 KB
plankart r%C3%A5dhuskvartalet.pdf 865 KB
SHA-plan_Nye Bod%C3%B8 r%C3%A5dhus 16.11.15.pdf 643 KB
Tilbudsforesp%C3%B8rsel byggeledelse Elektro.pdf 511 KB
Tiltaksplan Bod%C3%B8 Nye R%C3%A5dhus E01.pdf 767 KB
Vedlegg 2 til bok 0 -Krav til samhandling og aktiv deltakelse i planlegging.pdf 1.20 MB
Vedlegg 3 til bok 0-Sjekkliste mot svart arbeid og sosial dumping.pdf 43 KB
Vedlegg 4 til bok 0%E2%80%93Fullmakt for innsyn i alle offentlige register for bedriftens ansatte gjennom Skatt Nord .pdf 60 KB
Forprojekt Rapport.pdf 34.97 MB
A-AB-200-P-1-01 - Plan 1.pdf 1.21 MB
A-AB-200-P-2-01 - Plan 2.pdf 1.26 MB
A-AB-200-P-3-01 - Plan 3.pdf 1.09 MB
A-AB-200-P-4-01 - Plan 4.pdf 1.06 MB
A-AB-200-P-5-01 - Plan 5.pdf 1.21 MB
A-AB-200-P-6-01 - Plan 6.pdf 1.46 MB
A-AB-200-P-7-01 - Plan 7.pdf 417 KB
A-AB-200-P-U1-01 - Plan -1.pdf 436 KB
Samordningsmodell_Bodo.smc 87.69 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway