Strategisk partnerskap innenfor IT infrastruktur tjenester

Information

Competitive dialogue
11/4/2016

Buyer

Helse Sør-Øst RHF Avd. Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Avd. Sykehuspartner
Innkjøp SP

Assignment text

HSØ søker en strategisk partner som kan utvikle og endre IT infrastruktur tjenestene for å muliggjøre realiseringen av “Digital Fornying”, og drifte/forvalte infrastrukturtjenestene i fremtiden.

- Med utvikle menes: utvikle nye tjenester for å muliggjøre “Digital Fornying”

- Med endre menes: standardisere, konsolidere og modernisere dagens infrastruktur landskap.

- Med drifte/forvalte menes: besørge tjenesten som en ”managed service”, inkludert livssyklus støtte og kontinuerlig fornyelse, og koordinering av relevante integrasjons aktiviteter.Kontraktstildeling
Tittel: Avtale om kjøp av tjenester knyttet til transisjon, transformasjon og drift av IT infrastruktur
Dato for kontraktstildeling: 14-09-2016
Antall mottatte tilbud: 2
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Hewlett-Packard Norge AS918891919, Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway