Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene

Information

Open procedure
11/3/2016
12/6/2016

Buyer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hilde Marie Skarvang Hilde Marie Skarvang
Pb 8112 Dep
0032 Oslo
Norway
972417858

Closing date has passed.

Short description

Formålet med prosjektet er å gi en oversikt over hvordan utgifter til tjenester til psykisk utviklingshemmede fanges opp i inntektssystemet for kommunene. Det er en del av prosjektet å gi en oversikt over hvordan tilskudd til tidligere vertskommuner for institusjoner for psykisk utviklingshemmede og toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fanger opp utgifter til psykisk utviklingshemmede.

Departementet ønsker at det skal foretas nye analyser hvor verdien på kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg også vurderes i sammenheng med finansieringen av de andre ordningene som finansierer tjenester til psykisk utviklingshemmede.

Problemstillingene som skal besvares i prosjektet er nærmere omtalt i bilag 1 til kontrakt.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag.pdf 561 KB
Kontrakt%20og%20bilag%201-7.docx 73 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway