16/6995 Anskaffelse av Skanner for digital patologi til Avdeling for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital HF

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/3/2016

Buyer

St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital HF
Anita Antonsen Sand Anita Antonsen Sand
Olav Kyrres gt 17
7030 TRONDHEIM
Norway
883974832

Short description

Anbudet gjelder anskaffelse av 1 stk. skanner for digital patologi iht. kravspesifikasjonen, inklusive opsjoner på 2 stk. tilsvarende apparater til øvrige helseforetak i HMN over en periode på 2 år.

Skanneren skal benyttes til innskanning av histologiske vevsnitt. Bildene skal benyttes av patolog for mikroskopering på skjerm – både for «vanlig» diagnostikk og bildeanalyse. Utstyret skal ikke ha kapasitet for «stor-volumskanning» av avdelings produksjon, men benyttes for evaluering av digital diagnostikk, etablere rutiner på laboratoriet, etablere legens digitale arbeidsplass og innføring av bildeanalyseassistert diagnostikk. Skanneren skal også benyttes for fjerndiagnostikk mellom sykehus (Molde, Ålesund og St Olavs). Skanneren skal i første omgang ikke integreres mot patologisystemet Sympathy, men benyttes som «stand alone»-løsning. Bildene sendes fra skanneren til en filmappe, alternativt til en database. På sikt skal skanneren inngå som en del av en komplett digital patologiløsning i regionen.

For ytterligere informasjon; se vedlagte konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway