Rammeavtale for anskaffelse av sikkerhetsbarriere, område 2A

Information

Restricted procedure
11/16/2016

Buyer

Skatteetaten Skatteetaten
Anna Sandman Anna Sandman
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
Norway
974761076

Short description

Det skal inngås en rammeavtale med fastsatte betingelser for leveranse av nærmere definerte tjenesteytelser og varer, herunder maskinvare og programvarelisenser, til oppdragsgivers sikkerhetsbarrierer. Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov i anledning forvaltning og utvidelse av eksisterende sikkerhetsbarrierer. Videre skal det inngås en løpende vedlikeholdsavtale som skal omfatte nærmere definerte vedlikeholdsytelser relatert til både det som inngår i eksisterende sikkerhetsbarrierer samt de utvidelser som tilkommer denne som følge av avropskontrakter som stiftes i kraft av rammeavtalen.

Begrepet "Sikkerhetsbarriere" skal forstås som maskin- og programvare som naturlig faller innenfor følgende to kategorier:

Kategori 1 – Sikkerhetsbarriere plattform

oCrossbeam maskinvare for Check Point programvare

oCrossbeam programvare for Crossbeam maskinvare (XOS)

oCheck Point maskinvare/appliance

Kategori 2 – Sikkerhetsbarriere programvare

oCheck Point programvare

o Programvare for brannmuradministrasjon

For mer informasjon se TendSign kunngjøring.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway