Kråkstad-Ski 2, VA-ledning

Information

Competitive dialogue
11/18/2016

Buyer

Inventura AS Inventura AS
Petter Eggan Petter Eggan
Spelhaugen 22
5147 Fyllingsdalen
Norway
983351417

Short description

Ski kommune utlyser en konkurranse om bygging av vann- og avløpsledning fra Kråkstad til Ellingsrud Pumpestasjon.

Prosjektet omfatter i hovedsak offentlig VA-anlegg ca 1500 m, inkl. kummer og tilkn.til eksisterende ledningsnett.

Beregnet tidspunkt for oppstart er januar 2017. Prosjektet skal være klart for overtakelse innen 16. juni 2017, med ferdigstillelse av arbeider på landbruksarealer innen 1. april 2017.

Forventet risiko i dette prosjektet er i hovedsak knyttet til:

-Grunnforhold

-Topografi

-Eksisterende høyspentlinje

-Hensyn til naboer og trafikkavvikling, trafikksikkerhet (Kråkstadveien)

-Naboforhold generelt

-Værforhold

-Borearbeider

Tidspunkt for befaring er satt til fredag 04. november, kl. 10:00.

Files

Title Size
Del 2 - A - Georadar_DykkerledningTilEllingsrud_GeoscanAS_20150902.pdf 16.13 MB
Del 2 - B - Kontraktsbestemmelser Kr%C3%A5kstad - Ski II %28NS8405%29 %28002%29.pdf 990 KB
Del 2 - C - 12441001-W-001-B-00.pdf 2.53 MB
Del 2 - C - 12441001-W-003-B-00.pdf 2.60 MB
Del 2 - C - 12441001-W-004-B-00.pdf 2.61 MB
Del 2 - C - 12441001-W-005-B-00.pdf 2.82 MB
Del 2 - C - 12441001-W-006-B-00.pdf 388 KB
Del 2 - C - 12441001-W-111-B-01.pdf 322 KB
Del 2 - C - 12441001-W-112-B-01.pdf 371 KB
Del 2 - C - 12441001-W-113-B-01.pdf 324 KB
Del 2 - C - 12441001-W-114-B-01.pdf 267 KB
Del 2 - C - 12441001-W-115-B-01.pdf 256 KB
Del 2 - C - 12441001-W-116-B-01.pdf 395 KB
Del 2 - C - 12441001-W-117-B-00.pdf 812 KB
Del 2 - C - 12441001-W-118-B-00.pdf 804 KB
Del 2 - C - 12441001-W-300-B-00.pdf 272 KB
Del 2 - C - 12441001-W-301-B-01.pdf 208 KB
Del 2 - C - Teknisk beskrivelse - Ski kommune dykkerledning Kr%C3%A5kstadveien - Ellingsrud PS 2016-10-25.pdf 327 KB
Del 2 - D - MOP-skjema - Ski-Kr%C3%A5kstad 2.pdf 649 KB
Del 2 - F - 12441001 - Ski kommune dykkerledning Kr%C3%A5kstadveien - Ellingsrud PS - 2016-10-25.xml 425 KB
Konkurransegrunnlag - Kr%C3%A5kstad-Ski 2 - VA-ledning.pdf 482 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway