Fv.23 Svortland sør, del 2

Information

Open procedure
11/4/2016

Buyer

Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest
Torstein Halleraker Torstein Halleraker
971032081

Short description

Prosjektet er et trafikksikrings tiltak. Parsellen ligg sør for Svortland sentrum og er del 2 i prosjektet Fv.23 Svortland sør. Del 1 er tidligere bygget og ligg sør for del 2.

Parsellen som skal bygges er ca. 350m lang, og strekker seg langs eksisterende veg mellom profil 210 til profil 580.

Prosjektet omfatter bl.a. 350 m veg med fortau, busslomme, avkjørsler, veglysanlegg og overvannanlegg. Prosjektet omfatter også bygging av va-anlegg for Bømlo vatn og avløp etter deres normer og krav, og elkraftanlegg for Finnås kraftlag hit krav satt av Finnås kraftlag.

Prosjektet omfatter også nødvendig prosjektering utover vedlagt grunnlag i konkurransegrunnlag. Gjelder både for tilbudsfasen og utførelsesfasen.

Prosjektet skal være tegningsbasert.

Files

Title Size
kap D2.3 C-W Teikninger.pdf 7.01 MB
Komplett konkurransegrunnlag Fv.23.pdf 28.99 MB
1450 - FV23 - teg TA.dwg 1.67 MB
1450 fv23 TA.exe 3.16 MB
1450NT.GDD 2.15 MB
1450NT.GDH 303 KB
1450NT.GDI 139 KB
1450NT.GDN 831 KB
1450NT.NLQ 1 KB
1450NT.TMG 35 KB
Fv23NT.FEL 1 KB
Fv23NT.GEN 23 KB
FV23NT.HOR 7 KB
Fv23NT.log 1 KB
FV23NT.MAS 198 KB
FV23NT.NLR 1 KB
FV23NT.PRI 1 KB
Fv23NT.TER 3.12 MB
Fv23NT.VEG 330 KB
Fv23NT.VPR 18 KB
FV23NT.VRT 8 KB
kart.dwg 3.13 MB
VAkart.dwg 1.55 MB
4 Endringsordre_NS_8407.pdf 24 KB
Avviksmelding.pdf 22 KB
Krav om endringsordre.pdf 59 KB
Målebrev.pdf 63 KB
Skjema erklaering ved bruk av UE-eller-innleie 20160212.pdf 71 KB
Sluttattest for utf¢rt entreprise (norsk).pdf 61 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway