Ny Driftsbygning i Tosbotn for Helgeland Kraft AS

Information

11/4/2016
12/9/2016
11/30/2016
12/7/2016

Buyer

Helgeland Kraft AS Helgeland Kraft AS
Ola Marius Vinje Tommy Thrana
Industriveien 7
8657 MOSJØEN
Norway
844011342

Closing date has passed.

Short description

Helgeland Kraft AS skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi samt annen aktivitet med naturlig tilknytning. HK er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, sluttbrukersalg og nett. Bedriften er sertifisert ihht. NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

I nasjonal målestokk er Helgeland Kraft et større kraftselskap med 45.000 kunder, kraftproduksjon på 1 TWh, levert kraft i eget nett 6 TWh og 290 medarbeidere. 

***********************************************************************************************

Helgeland Kraft AS inviterer herved til å kunne delta i anbudskonkurranse om utbygging av ny driftsbygning i Tosbotn i Brønnøy kommune.
Arbeidene omfatter bygging av betongkonstruksjon/fundamentering, bæresystem, øvrige deler av bygning, El og VVS, taktekking (for sedumtak) og våtrom/øvrig maler arbeider. Området som skal bebygges er i dag en råtomt/gammelt masseuttak. Tomten skal i første omgang opparbeides med komprimert steinfylling på stedlige masser. Ny infrastruktur skal etableres og tomten skal klargjøres for bygningsarbeidene. Avslutning av utomhusarbeidene skal utføres etter at bygningen er helt ferdig.
Tomtearbeider er startet september 2016 og skal være fullført klar for oppstart bygging ved fundamenter. Resterende tomtearbeider fullføres fortløpende etter av byggearbeidene har startet. Det tas forbehold om signert kontrakt og offentlig godkjenning. Byggestart for bygningsmessige arbeider er i utgangspunktet satt til medio april 2017.

BEFARING vil bli avholdt 10.11.2016 kl 12:00

***********************************************************************************************

TILBUD
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.) 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller 
på e-post til: support@mercell.com

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens utløp.

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet

Files

Title Size
Vedlegg - Ny driftsbygning Tosbotn.zip 32.85 MB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag ny Driftsbygning i Tosbotn for Helgeland Kraft AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway