Teknisk tredjepartsverifikasjon innen Enovas støtteprogram for fornybare varmeprosjekter

Information

Open procedure
11/7/2016

Buyer

Enova SF Enova SF
Bjørn H. Aunøien Bjørn H. Aunøien
Prof. Brochsgt 2
7030 Trondheim
Norway
983609155

Short description

Enova ønsker å knytte til seg en ekstern aktør som kan foreta teknisk tredjepartsverifikasjon av søknader innen enkelte av Enovas støtteprogram for fornybare varmeprosjekter. Enova står selv for all saksbehandling, men ønsker å benytte valgt leverandør til å kvalitetssikre det tekniske grunnlaget for søknadsvurderingen.

Enova har ulike program for støtte til fornybare varmeprosjekter, og ønsker tilgang til ekstern tredjepartsverifisering innen følgende støtteprogram:

•Fjernvarme

•Støtte til energitiltak i industrien

•Støtte til energitiltak i ulike anlegg

•Støtte til introduksjon av ny teknologi

•Støtte til ny energi- og klimateknologi i industrien

Det forventes gjennomføring av tredjepartsverifisering for ca. 130 søknader per år og at timesforbruk for utføring av en komplett teknisk tredjepartsverifisering i gjennomsnitt vil være ca. 6 timer per søknad. I tillegg må det i forbindelse med oppdraget påregnes et mindre antall status- og avklaringsmøter med Enova, eventuelt sammen med søker. Søknadene vil fordele seg ulikt over året og valgt leverandør må derfor kunne utvise fleksibilitet hva angår evne til varierende arbeidsmengde på oppdraget.

Files

Title Size
Del 1 - Konkurransegrunnlag Bilag tredjepartsvurdering varme 16_7056.docx 31 KB
Del 1 - Konkurransegrunnlag tredjepartsvurdering varme 16_7056.pdf 309 KB
Del 2 - Oppdragsavtalen bilag tredjepartsvurdering varme 16_7056.doc 97 KB
Del 2 - Oppdragsavtalen tredjepartsvurdering varme 16_7056.pdf 438 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway