EØS 045-2016 Rammeavtale for kjøp av PC'er og skjermer 2017

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
1/13/2017
1/27/2017
1/13/2017
1/27/2017

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Ole Rasmussen Ole Rasmussen
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune skal inngå ny rammeavtale om levering av utstyr og tjenester for arbeidsstasjoner (stasjonær og bærbar PC) slik at Bergen kommune kan tilby alle ansatte til enhver tid riktig verktøy for tjenesteproduksjon og tjenesteleveranser, tjenester for samhandling, informasjonstilgang og elektronisk arbeidsstøtte. 

Kontrakten omfatter ikke enkeltkjøp med verdi over 1,5 mill. (det vil bli etablert en egen Dynamisk innkjøpsordning for enkeltbestillinger av IKT-utstyr med verdi over 1,5 mill. NOK)

Bergen kommunes IKT-organisering er basert på en bestiller - leverandør modell. Digitalisering og innovasjon Konsern er bestiller til Enhet for digitale driftstjenester, og har ansvar for å utforme IKT tjenester både til innbyggerne i kommunen og de ansatte.

Digitalisering og innovasjon Konsern er delegert det operative ansvaret for styring av IKT i Bergen kommune. Gjennom dette har Digitalisering og innovasjon Konsern bl.a. ansvar for styrende dokumenter som IKT strategi, samt planlegging og gjennomføring av IKT handlingsplan.

Seksjon Digitalisering og innovasjon konsern er kontraktseier på vegne av konsernet. Enhet for digitale driftstjenester vil ivareta den operative forvaltningen.

Bergen kommune har ca. 350 resultatenheter som vil benytte seg av avtalen. Det fremgår av konkurransegrunnlaget hvilke av Bergen kommune sine samarbeidsparter som vil benytte seg av avtalen.

Bergen kommune har en sentralisert tjenesteproduksjon hos Enhet for digitale driftstjenester hvor samtlige servertjenester er lokalisert.

Bergen kommune sitt administrative datanett består i dag av ca. 20.000 brukere. Dette nettet består av 13.000 PC-er. Det er omtrent 350 ulike systemer/fagapplikasjoner tilgjengelig for brukerne. Kommunen har også et eget datanettverk for skolesektoren, Elevnett, som ca. 30.000 elever benytter. Elevnett består av ca. 13.000 PC-er.

Enhet for digitale driftstjenester har ansvaret for å akseptanseteste alt nytt utstyr og godkjenne dette, også for programvare og drivere på klientutstyret.

Bergen kommune har et stort og moderne trådløst nett, med 2315 Fortinet/Meru Networks aksesspunkter fordelt på 245 lokasjoner.

PC-klienter i Bergen kommune er i dag på Windows 7 med Office 2010. Dette vil kunne endre seg i løpet av avtaleperioden.

Samarbeidsparter på avtalen kan ha avvikende løsninger fra Bergen kommune.

Files

Title Size
Avtaleskjema - rammeavtale med en leverandør varekontrakt.doc 157 KB
Bilag 3 - Administrative bestemmelser.doc 200 KB
Bilag 3a - Samhandlingsavtalen (ehandel).doc 250 KB
Bilag 3b - Samhandlingsavtalen_v3.0.docx 69 KB
Bilag 4 - Prisbestemmelser.doc 106 KB
Bilag 5 - Endringer i den generelle kontraktsteksten.doc 112 KB
Bilag 6 - Endring av leveransen etter kontraktsinngåelsen.doc 116 KB
EU krav_office_it_equipment.pdf 50 KB
Forpliktelseserklæring.doc 35 KB
ILO-kjernekonvensjoner - kontraktsvilkaar og egenrapporteringsskjema 2011.pdf 54 KB
PCkrav_eur-lex.europa.pdf 485 KB
Referanseskjema.doc 31 KB
Skjermkrav_eur-lex.europa.pdf 1.76 MB
STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP PC_2017.doc 199 KB
Avtaleskjema - NY_rammeavtale med en leverandør varekontrakt_141216.doc 157 KB
Bilag 5 - NY_Endringer i den generelle kontraktsteksten_141216.doc 112 KB
Bilag 3 - NY_Administrative bestemmelser_141216.doc 205 KB
Bilag 5 - NY_Endringer i den generelle kontraktsteksten_020117.doc 113 KB
Bilag 3 - NY_Administrative bestemmelser_130117.doc 206 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse. Etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og II/III

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway