Transport av Tunge hjelpemidler

Information

11/16/2016 3:30 PM (GMT+01:00)
11/29/2016 12:00 PM (GMT+01:00)
11/21/2016 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Asnake T. Erko Asnake T. Erko
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune vil kjøpe transporttjeneste for kommunal hjelpemdiddelservice.
Konkurranse er delt i to: Transport av lette hjelpemidler og transport av tunge hjelpemidler.

RESERVERT KONTRAKT, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 3-12.

Oppdragsgiver har begrenset konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede.

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - EØS 049-2016 Transport av hjelpemidler Reservert kontrakt

Files from main tender

Name Size
1- Avtaleskjema.doc 174 KB
2- Standardkontrakt.doc 300 KB
3- Bilag 3b - Egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår.doc 80 KB
5- Bilag 5 - Endringer i den generelle kontraktsteksten.doc 122 KB
6- Bilag 6 - Endringer av leveransen.doc 116 KB
3- Bilag 3 - Administrative bestemmelser.docx 114 KB
4- Bilag 4 - Prisbestemmelser.doc 108 KB
Vedlegg 2 Referanseskjema.doc 30 KB
Vedlegg 3 - Forpliktelseserklæring.doc 35 KB

Dynamic documents from main tender

Name
Konkurransegrunnlag - EØS 049-2016 Transport for hjelpemidler -Reservert kontrakt

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00