2016/1011 Rammeavtale for støtte til statistisk metodeutvikling og analyse

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/21/2016
1/5/2017
12/23/2016
1/5/2017

Buyer

Havforskningsinstituttet Havforskningsinstituttet
Kristina Eek-Larsen Kristina Eek-Larsen
971349077

Closing date has passed.

Short description

Havforskningsinstituttet har i 2016 startet et 4 års prosjekt med mål å redusere usikkerhet i bestandsvurderinger (REDUS; www.redus.no) for forskjellige fiskebestander. For å styrke metodeforskningen innen survey design og analyse, bestandsestimering, og forskningsbasert rådgiving har Havforskningsinstituttet behov for ekstra spisskompetanse innen statistikk og beregningsmatematikk som skal arbeide i integrerte forskningsteam og bidra til kompetanseoverføring.

Havforskningsinstituttet utlyser herved en kontrakt, oppad begrenset til 5 millioner kroner per år, men med mulighet for inntil 10 % utvidelse per år, for statistisk spisskompetanse innen metoder for sampelundersøkelser, modellering av data og simuleringsstudier. Leverandøren må dokumentere at dens omfang av kompetanse er tilstrekkelig til å dekke bredden av planlagte forskningsoppgaver i prosjektperioden.

Kontrakten vil omfatte (1) metodeutvikling for sampelundersøkelser og analyser for å kvantifisere indekser på abundanse per alder og/eller lengde for fiskebestander med mål på usikkerhet, (2) metodeutvikling for sampelundersøkelser og analyser for å kvantifisere antall fisk i årlige totale kommersielle fangster per alder og /eller lengdegruppe, (3) utvikling av matematiske / statistiske verktøy for bestandsberegninger med vurdering og kvantifisering av usikkerhet, og utvikling og vurdering av høstingsregler som tar hensyn til usikkerhet i bestandsanslag og beskatning, (4) utvikling og implementering av metoder for å optimalisere allokering av innsats i sampelundersøkelser som ligger til grunn for bestandsberegning, (5) opplæring innen statistisk inferens for sampelundersøkelser og statistiske metoder for bestandsberegninger, og (6) deltakelse på interne, nasjonale, og internasjonale møter ifm metodeutvikling og implementering av metoder.

Havforskningsinstituttet skal inngå avtale med en leverandør for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse med inntil 2 år, slik at kontraktens varighet blir maksimalt 4 år.  Årlige leveranser skal spesifiseres i henhold til prioritering i REDUS prosjektet.

Files

Title Size
Konkurransedokumenter 323 KB
Dokument som kan fylles ut av tillbyder: Bilag 5 til kontrakten 26 KB
Dokument som må fylles ut av tilbyder: Hms egenerklæring 92 KB
Dokument som må fylles ut av tilbyder: Referanseskjema 97 KB
Dokument som kan fylles ut av tilbyder: Forpliktelseserklæring 91 KB
Dokument som må fylles ut av tilbyder: Tilbudsbrev 303 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway