Revisjonstjenester

Information

Open procedure
11/7/2016

Buyer

IVAR IKS IVAR IKS
Geir Strømland Geir Strømland
Postboks 8134 Forus
4069 STAVANGER
Norway
871035032

Short description

Revisjon av selskapene og utarbeidelse av konsernregnskap

1.Lovpålagt revisjon og utarbeidelse av konsernregnskap for IVAR IKS

-herunder Teknisk bistand – årsoppgjør og ligningspapirer

2.Årsregnskap for IVAR Næring AS

3.Andre tjenester og rådgivning utover den lovpålagte revisjonen.

IVAR benytter økonomisystemet Visma Enterprise, og blir pr i dag revidert av KPMG.

IVAR har organisert næringsvirksomheten i et eget selskap – IVAR Næring AS. Av dette har det f.o.m 2014 blitt utarbeidet konsernregnskap. Næringsvirksomheten og andelene i Forus Energigjenvnning KS, Forus Energigjenvinning AS, Stølskraft AS, Recom AS, Svåheia AS, SVAR AS og Minorga Vekst AS, Biogass Konsortium inngår i IVAR Næring AS.

Regnskapet til IVAR IKS føres etter selvkostprinsippet.

For året 2015 var driftsutgiftene ca 600 mill kroner og investeringskostnaden var ca 630 mill kroner. Tall på inngående faktura i 2015 var ca 19.000, og utgående faktura var ca 2.000 Antallene varierer.

For mer informasjon om økonomien i 2015 viser vi til årsrapport som framkommer via følgende link: http://www.ivar.no/aktuelt/les-ivars-arsrapport-article5533-593.html

For mer informasjon om IVAR viser vi til www.ivar.no

Files

Title Size
Bilag 3 Prisskjem revisjonstjenester.xlsx 12 KB
DEL I Konkurransegrunnlag.pdf 315 KB
DEL II Utkast til kontrakt. SSA O.pdf 346 KB
DEL III Bilag - Kravspek%2C l%C3%B8sningsforslag%2C prisskjema m.m.doc 1.07 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway