US I Avd. for immunologi og transfusjonsmed. Blodvipper (60 stk)

Information

Open procedure
11/8/2016

Buyer

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF
Elin Chruickshank Rubach Elin Chruickshank Rubach
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Norway
993467049

Short description

Oslo universitetssykehus HF skal anskaffe 60 stk blodvipper og 45 stk håndsveisemaskiner til Blodbanken i Oslo, Seksjon for blodgivning ved Ullevål sykehus.

Files

Title Size
74411 Konkurransegrunnlag.pdf 566 KB
74411 Vedlegg 2.1 Avtaledokument.dotx 117 KB
74411 Vedlegg 2.2 Generelle vilkår.pdf 487 KB
74411 Vedlegg 2.3.A Skjema for besvarelse av pris blodvipper.xlsx 143 KB
74411 Vedlegg 2.3.B Skjema for besvarelse av pris håndsveisemaskiner.xlsx 143 KB
74411 Vedlegg 2.4.A Skjema for besvarelse av krav blodvipper.xls 210 KB
74411 Vedlegg 2.4.B Skjema for besvarelse av krav håndsveisemaskiner.xlsx 100 KB
74411 Vedlegg 3 IKT_funksjonalitet for blodvipper.doc 660 KB
74411 Vedlegg 4 Forhold unntatt offentlighet.dotx 101 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway