Slamtransport m.v.

Information

05 - Contract notice - utilities
7/14/2016 1:38 PM (GMT+02:00)
9/1/2016 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Shared A/S Shared A/S
Steffen Kaas Rasmussen Steffen Kaas Rasmussen
Bautavej 1
8210 Århus V
Denmark
36072911

Closing date has passed.

Short description

Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) af slam fra Aarhus Vands 4 renseanlæg. 

Det påregnes, at slammet i videst muligt omfang bortskaffes til jordbrugsformål i.h.t. Slambekendtgørelsen, men dette er ikke et krav. Hvis slammet anvendes til jordbrugsformål, skal dette være udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Der er primært tale om A-slam, men der kan forekomme mindre mængder B-slam ved Marselisborg Renseanlæg. 

Files

Name Size
Bilag IV - Retningslinjer for dig som arbejder for Aarhus Vand.pdf 240 KB
espd-request slamtransport.xml 120 KB
Udbudsbetingelser Slamtransport.pdf 1.10 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway