Etablering af dynamiske indkøbssystem — legepladser.

Information

Restricted procedure
7/8/2016 10:24 AM (GMT+02:00)
9/30/2026 12:00 PM

Buyer

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune
Anni Clemensen Anni Clemensen
Himmerlandsgade 9
9560 Hadsund
Denmark
38781715

Short description

Det begrænsede udbud vedrører etablering af dynamisk indkøbssystem på udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Jysk Fællesindkøb: Mariagerfjord Kommune, Norddjurs Kommune, Rebild Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune For Rebild Kommunes vedkommende gælder følgende: Børne- og Ungeområdet er obligatoriske brugere af aftalen, alle andre områder kan benytte den frivilligt. Hvis en kommune ikke fra start har tilsluttet sig den enkelte delaftale, gøres der opmærksom på, at alle kommuner i Jysk Fællesindkøb har mulighed for at tilslutte sig aftalen hver for sig i løbet af aftaleperioden, herunder efterfølgende optionsperioder. Når en kommune først er tilsluttet aftalen, er denne kommuneforpligtet på lige fod med de øvrige deltagende kommuner. Det skal bemærkes, at kommuner, der ikke ved udbudsforretningens start har tilsluttet sig, ikke har pligt til at tilslutte sig, men udelukkende har mulighed herfor.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway