Høring på udbud af stomi- og urologihjælpemidler

Information

01 - Prior information notice
5/12/2016 8:41 AM (GMT+02:00)

Buyer

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune
Holger Østergaard Holger Østergaard
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Denmark
29189609

Short description

Høring på udbud af Stomi- og urologihjælpemidler til borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Høringen vedrører det foreløbige udbuds materiale, bilag 2, tilbudsliste, bilag 4, krav til urologi og bilag 5, krav til stomi i forbindelse med udbud af Stomi- og urologihjælpemidler til borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Da Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at sikre at det kommende udbud i så høj grad som muligt afspejler forholdene i markedet, er det besluttet at offentliggøre det foreløbige udbudsmateriale som oplæg til et skriftligt høringssvar fra markedets parter. Denne forudgående proces vil forhåbentlig resultere i dels et udbudsmateriale, der matcher markedssituationen, dels en bedre udbudsproces og slutteligt en bedre forventningsafstemning i forhold til det kommende samarbejde.
‏‏
‎‎‎‏‏‏‎‏‎
Ringkøbing-Skjern Kommune indbyder derfor alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå materialet og afgive skriftligt høringssvar, hvor der forhåbentlig kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, forslag til ændringer og eventuelle ønsker om præcisering.

Disse kommentarer m.v. vil dog kun blive indarbejdet, såfremt kommunen finder det hensigtsmæssigt.

Kommunen gør opmærksom på, at evt. høringssvar vil være omfattet af aktindsigt.

Sidste frist for fremsendelse af skriftligt høringssvar er onsdag d. 3. juni 2016 kl. 12.00. Det er vigtigt at Høringssvar sendes igennem Kommunikationsmodulet i Mercell

Files

Name Size
Udbud Stomi & urologi 2016.docx 84 KB
Bilag 2, Tilbudsliste stomi- og urologi 2016.xlsx 376 KB
Bilag 4 - Krav til urologiprodukter.xlsx 23 KB
Bilag 5 - Krav til stomiprodukter.xlsx 15 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway