Rammeavtaler – kjøp av rekrutteringstjenester til DSS og departementsfelleskapet

Information

Open procedure
11/17/2016

Buyer

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Lise Rypdal Lise Rypdal
Pb 8129 Dep
0032 Oslo
Norway
974761424

Short description

DSS skal på vegne av seg selv og departementsfelleskapet inngå rammeavtale om bistand ved rekruttering av ledere på lederlønnskontrakt, øvrige toppledere, ledere og mellomledere, og rekruttering av andre nøkkelposisjoner og til fagstillinger.

Omfanget og hvilke tjenester som vil inngå i oppdragene på rammeavtalene vil kunne variere fra oppdrag til oppdrag. Bistanden vil kunne omfatte hele eller deler av en rekrutteringsprosess.

For en nærmere beskrivelse av oppdragene, se bilag 1 til kontrakt, kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen.

Det skal inngås to rammeavtaler med delkontrakter innenfor følgende områder:

1.Rammeavtale for rekruttering av ledere

•Delkontrakt 1: Toppleder

I denne kategorien inngår bl.a virksomhetens øverste ledere samt ledere i virksomhetens toppledergruppe. Som eksempel kan nevnes; departementsråd, ekspedisjonssjef, direktør, assisterende direktør og etatsledere.

•Delkontrakt 2: Leder og mellomleder

I denne kategorien inngår øvrige stillingsbetegnelser på leder- og mellomleder nivå. Som eksempel kan følgende stillingsbetegnelser nevnes: avdelingsdirektør, underdirektør, avdelingsleder, seksjonssjef, fagsjef, fagleder, områdesjef, og lignende.

2.Rammeavtale for rekruttering av fagspesialister

Denne avtalen omfatter bistand til rekruttering av fagspesialister og fagstillinger. Stillingsbetegnelser denne avtalen omfatter vil variere fra de ulike departementene, men vil som eksempel kunne omfatte følgende; fagdirektør, rådgiver, seniorrådgiver, prosjektleder og lignende.

Rammeavtalen har følgende delkontrakter:

•Delkontrakt 1: rekruttering av kompetanse innenfor kommunikasjonsfaget

•Delkontrakt 2: rekruttering innen økonomi, administrasjon og finans

•Delkontrakt 3: rekruttering innen sikkerhet og justissektoren

•Delkontrakt 4: rekruttering innen IKT

•Delkontrakt 5: rekruttering innen diverse fagstillinger

Delkontraktene vil bli inngått med 3-4 leverandører som blir rangert som de beste basert på tildelingskriteriene nedenfor i pkt. 5. Det skal kåres 3-4 vinnere pr. delkontrakt, forutsatt at det er tilstrekkelig antall kvalifiserte leverandører og tilstrekkelig antall tilbud som oppfyller minimumskravene.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway