Utførelse Infrastrukturanlegg Støperigata

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
1/25/2016 5:23 PM (GMT+01:00)
2/2/2016 9:00 AM (GMT+01:00)
1/29/2016 12:00 PM (GMT+01:00)
2/1/2016 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Øvre Eiker kommune Øvre Eiker kommune
Kristina H. Bauhr Kristina H. Bauhr
954597482

Closing date has passed.

Short description

Øvre Eiker kommune har gjennom budsjettvedtak vedtatt å bygge nytt kryss Drammensveien/Støperigata, samt etablere nytt fortau og ny vei-overbygning  i kryss og ned til gang-bru over elv. I den forbindelse renoveres vann- og overvannssystemet på strekningen da dette er modent for utskiftning. (lagt i 1954). For å unngå for mye graving i sentrum har Øvre Eiker kommune besluttet at vi vil strømpe-renovere vannledning, ø250  og overvannsledning, ø300 på strekning handletorvet til elv, en strekning på ca. 260 lm. Det blir utskifting av 3 – 4 kumgrupper. Det ligger mye kabler i kryssområdet Drammensveien/Støperigata, samt på deler av strekningen. Nytt gatelys på strekningen skal etableres i kryss og ned til elva.

Files

Name Size
Vedlegg 1. Forpliktelseserklæring 88 KB
Vedlegg 2. Attestmal 46 KB
Vedlegg 3. Tilbudsbrev 304 KB
Vedlegg til vedlegg 4. Tegningsgrunnlag 11.23 MB
Vedlegg til vedlegg 4. Geotekniske undersøkelser 69 KB
Vedlegg 5. SHA Plan 136 KB
Vedlegg 6. Grøfte og trensporttabeller 219 KB
Vedlegg 7. Mengdebeskrivelser 597 KB
Vedlegg 8. Kontraktsvilkår 206 KB
Vedlegg 7a. Mengdebeskrivelse elektronisk 693 KB
Vedlegg 4. Prosjektinformasjon 762 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Utførelse infrastrukturanlegg, Støperigata

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway