2016- Dentalt utstyr

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
2/6/2017
1/6/2017
12/21/2016
1/6/2017

Buyer

Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune
Lillian Evjen Lillian Evjen
964982953

Closing date has passed.

Short description

På vegne av deltakerne i fylkeskommune Nord samarbeidet (FKN) innbyr Nordland fylkeskommune til åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for kjøp, vedlikehold og service av dentalt utstyr.

Oppdragsgivere er fylkeskommunene Nordland, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal gjennom Fylkeskommune Nord-samarbeidet (FKN). Ettersom FKN ikke utgjør en juridisk enhet, vil det bli etablert likelydende avtaler mellom leverandøren som blir valgt, og hver fylkeskommune. 

Møre og Romsdal fylkeskommune består av 37 tannklinikker i 34 av 36 kommuner i fylket. Tannhelsetjenesten er organisert i 4 kompetanseregioner. Tannhelsetjenesten har omlag 190 ansatte. For mer informasjon https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse

Nord- Trøndelag fylkeskommune: består av 21 tannklinikker som er inndelt i 3 distrikt: søndre tannhelsedistrikt, midtre tannhelsedistrikt  og nordre tannhelsedistrikt. For mer informasjon: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/tannhelse/Sider/default.aspx

Nordland fylkeskommune består av 47 tannklinikker, 13 bitannklinikker og 4 spesialistklinikker. Tannhelse i Nordland er delt inn i tre distrikt tannhelsedistrikt Sør, tannhelsedistrikt Midt og tannhelsedistrikt Nord. For mer informasjon: https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/tannhelse/

Oversikten over de fylkeskommunale virksomheter som avtalen vil gjelde for er listet i vedlegg 4. 

Vedlegg 7 indikerer kun volumet for kjøp i 2014 og er ikke er bindende for fylkeskommunene. Fylkeskommunene forplikter seg til kjøp av dentalt utstyr, vedlikehold og service gjennom denne avtalen.  Unntak fra dette dersom leverandør ikke kan levere ønsket/ tilsvarende utstyr,deler eller vedlikehold. 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at den pågående kommunereformen og den varslede regionreformen kan føre til endringer med sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har bl.a. vedtatt sammenslutning med virkning fra 1.01.2018. Det er inntatt bestemmelser for konsekvensene av slike endringer i rammeavtalens bestemmelse om overdragelse av rettigheter og plikter.


Files

Title Size
Vedlegg 6 HMS egenerklæring.doc 33 KB
Vedlegg 7 Budsjettoversikt.docx 15 KB
Vedlegg 5 Endringer etter avtaleinngåelse.docx 15 KB
Vedlegg 2 Krav til dentalt utstyr.pdf 301 KB
Vedlegg 4 Virksomhetene som omfattes av avtalen.xls 69 KB
Vedlegg 3 Avtale vedlikehold og service dentalt utstyr.pdf 401 KB
Vedlegg 1 Prisskjema pr. 21.12.2016.xlsx 23 KB

Dynamic documents

Name
Regler for konkurransegjennomføring Dentalt utstyr
Rammeavtale Dentalt utstyr

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway