Finansiel rådgiver til udbud af opførelse af Vinge Centrum

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
8/4/2015 3:31 PM (GMT+02:00)
8/17/2015 10:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune
Anne-Sophie Svane Maria Weiglin
29189129

Closing date has passed.

Short description

Frederikssund Kommune har taget initiativ til igangsætning af et nyt byudviklingsområde, Vinge, med et samlet grundareal på ca. 370 ha. Når området er fuldt udbygget vil det rumme ca. 20.000 indbyggere og ca. 4.000 nye arbejdspladser, en ny S-togsstation, skole, daginstitutioner, idrætshaller og andre offentlige faciliteter. Hertil kommer en omfattende infrastrukturudbygning af området, herunder vejnet, energiforsyning, grønne områder m.m. Det første skridt til realisering af Vinge, er at Frederikssund Kommune afholder et udbud af opførelse af Vinge Centrum.

Nærværende udbud omfatter en kontrakt om en finansiel rådgiver, der skal bistå Frederikssund Kommune med finansielle forhold og drøftelser med de potentielle investorer om projektets økonomi mv. under udbuddet af opførelse af Vinge Centrum.
Frederikssund Kommune har besluttet at udbuddet af igangsætning og udførelse af Vinge Centrum skal ske i henhold til Kommunestyrelseslovens § 68 samt Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004. Den senere vinder af udbuddet vil blive pålagt efterfølgende at iagttage EU-udbudsreglerne i forbindelse med gennemførelse af de entrepriser, der relaterer sig til de offentlige bygge- og anlægsopgaver (i henhold til den såkaldte "fuldmagtsmodel").

Arealet omfattende Vinge Centrum fremgår af udbudsmaterialet. Udbuddet af opførelse af Vinge Centrum omfatter ca. 183.000 m2 byggeretter, hvor den vindende tilbudsgiver forpligter sig til at opføre boliger og erhvervsejendomme med lejemål til kommunale og erhvervsmæssige formål, herunder bl.a. detailhandel, kontor, institution, bibliotek og kampsportscenter. Endvidere forpligter den vindende tilbudsgiver sig til at opføre den nye S-togsstation i dette område, der opføres på vegne af Staten, samt en landskabsbro, der forbinder områderne henholdsvis nord og syd for jernbanen. Herudover forpligter den vindende tilbudsgiver sig til at finansiere og udføre en række endnu ikke definerede infrastrukturarbejder. Udnyttelsen af byggeretterne i Vinge Centrum samt opførelsen af S-togsstationen, landskabsbroen og infrastruktur skal af den vindende tilbudsgiver forventeligt gennemføres i 3 etaper. Disse etaper og udbudsprocessen vedrørende Vinge Centrum er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Overordnede oplysninger om byudviklingsområdet Vinge kan findes på følgende hjemmesider:

www.byenvinge.dk

www.frederikssund.dk/Omraader/By--bolig/Vinge

De opgaver, som omfattes af nærværende udbud af finansiel rådgiver, kan overordnet beskrives som:

1. Identifikation af eventuelle yderligere potentielle investorer end investorer som allerede har tilkendegivet deres interesse over for Kommunen;

2. Udarbejdelse af en økonomisk afkastmodel for Vinge Centrum til brug for dialogprocessen med de godkendt ansøgere, herunder særskilte økonomisk modeller for eventuelle investerings- og risikoklasser;

Den økonomiske model skal anvendes i dialogmøderne med godkende ansøgere;

3. Strukturering af den finansielle del af dialogprocessen med de godkendte ansøgere og det endelige udbudsmateriale, med henblik på at opnå en så høj pris for byggeretterne for Vinge Centrum som muligt;

4. Udarbejdelse af retvisende prospekt eller information memorandum til brug for dialogprocessen med de godkendte ansøgere, herunder dokumentere systematisk undersøgelse og kontrol (verifikation) af væsentlige

oplysninger i information memorandum;

5. Deltage i udarbejdelsen af udbudsmateriale i øvrigt;

6. Deltagelse i både dialog- og forhandlingsprocessen med de godkendte ansøgere;

7. Deltagelse i evaluering af indkomne tilbud med henblik på valg af investor eller investorgruppe; og

8. Løbende deltagelse i styregruppemøder og andre, relevante interne møder med Kommunen og/eller dennes juridiske rådgiver.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Finansiel rådgiver til udbud af opførelse af Vinge Centrum

Files

Name Size
Bilag 1 til aftale om finansiel rådgiver.pdf 164 KB
Bilag 2 til udbud af finansiel rådgiver.docx 41 KB
Bilag 3 til udbud af finansiel rådgiver.docx 40 KB
Bilag 4 - Rådgiverens medarbejdere.docx 41 KB
Tro- og loveerklæring - gæld til det offentlige.docx 35 KB
Tro- og loveerklæring - udelukkelsesgrunde.docx 34 KB
Bilag 2.1 til udbud af finansiel rådgiver.docx 49 KB
Aftale om finansiel rådgiver til udbud af opførelse af Vinge Centrum 260....docx 67 KB
UDBUDSBETINGELSER Finansiel rådgiver 19062015.doc 133 KB
Bilag 2.2 til udbud af finansiel rådgiver 46 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway