Kjøp av skoleadministrasjonssystem

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/10/2016
12/22/2016
12/12/2016

Buyer

Kolumbus AS Kolumbus AS
Gunn Sissel Brasetvik Gunn Sissel Gravdal
Pb 270, Sentrum
4002 Stavanger
Norway
914749360

Closing date has passed.

Short description

Kolumbus organiserer skoleskyss for ca 16 000 skoleelever. Dette gjelder både elever med vanlig busstransport, og de som må ha spesialtransport (som oftest med taxi). Kolumbus organiserer skyssen for alle elever i grunnskolen (1 til 10 trinn) der kommunene bestiller og betaler, og elever i videregående skole der Kolumbus selv er bestiller og betaler.

Kolumbus har behov for en sentral database for alle brukere (skysselever og andre). Vi mener at en database med et webbasert brukergrensesnitt vil være den beste løsningen for en slik database, som krever daglig vedlikehold i form av endringer  i skyssopplegg for elever.

Databasen skal være et verktøy for saksbehandling med god oversikt over og vedlikehold av informasjon om den enkelte bruker/elev og deres transportopplegg til enhver tid. Det stilles ikke krav til planleggingsfunksjoner, men det kreves at databasen skal ha funksjoner som støtter planleggingsjobben. Systemet skal også produsere rapporter som gir grunnlag for fakturering. Med transportopplegg forstås planlagte reiser for et gitt tidsrom. For elever er det i praksis hele året. Systemet skal ha grensesnitt mot 2 andre system som Kolumbus har for henholdsvis turplanlegging av spesialtransport og utstedelse av elektroniske skysskort til ordinær busstransport. 
Kolumbus ønsker et nytt system så snart som mulig og vil fortrinnsvis anskaffe et system som er i bruk og som man har erfaring med,jfr. kvalifikasjonskrav. 

Se kravspesifikasjonen for detaljer. 

Files

Title Size
Bilag 1 Konkurransegrunnlag.pdf 507 KB
Bilag 1 Kravspesifikasjon.pdf 676 KB
Bilag 3 Kundens tekniske plattform.pdf 23 KB
Bilag 7 Pris og prisbestemmelser.pdf 83 KB
Bilag 8 Spesielle kontraktsvilkår.pdf 464 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway