Kjøp av mobile enheter fase 2 til Bergen kommune/BBS

Information

09 - Simplified Contract Notice On A Dynamic Purchasing System
Open procedure
11/11/2014 8:24 AM (GMT+01:00)
11/27/2014 12:00 PM (GMT+01:00)
11/27/2014 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Asnake T. Erko Asnake Teshome Erko
Pb 7700
Pb 7700

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder inngåelse av avtale som skal dekke Bergen kommunes behov for IKT-utstyr til sluttbrukere og omfatter 220 mobile enheter (nettbrett) og opsjon for kjøp av 100 mobile enheter. Disse mobile enhetene er fordelt på Android, IOS og Chromebook. Med mobile enheter menes nettbrett med fysisk tastatur

Dette er et forhåndsvarsel om konkurransen slik at nye leverandører kan kvalifisere seg til EØS 002-2013  - dynamisk innkjøpsordning, kjøp av IKT-utstyr.
Hele prosessen er elektronisk ved hjelp av konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell. Her kan nye leverandører kvalifisere seg til ordningen: https://no.mercell.com/m/mss/Tender.aspx?id=37388426

 
Konkurransen for anskaffelse av mobile enheter fase 2 blir sendt ut til kvalifiserte leverandører ca. 28. november 2014.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: EØS 002-2013 DPS - Kjøp av IKT-utstyr (Dynamisk innkjøpsordning)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00