Rengøring i Helsingør Kommune 2014

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
12/2/2014 3:56 PM (GMT+01:00)
12/10/2014 1:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Helsingør Kommune Helsingør Kommune
Annbeth Zøllner Annbeth Zøllner
64502018

Closing date has passed.

Short description

Nærværende udbud vedrører indkøb af rengøring på ca. 25 % af kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 21 lokaliteter.

Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring. Serviceopgaver er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sprit, sæbe, tømning af affaldsspande, mm.

Område: Helsingør/Snekkersten, ca. 52.000 m2 fordelt på ca. 21 lokaliteter.

Kontraktens løbetid: 1. marts 2015 – 28. februar 2019.

Helsingør Kommune har som option mulighed for en kontraktforlængelse på op til 2*12 måneder på uændrede vilkår.

Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af kommunalt ansatte medarbejdere.

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse.

Der vil desuden skulle afgives tilbud på materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til Tilbudsgiver.

Der afgives ikke kontrolbud.

Files

Name Size
Bilag 2 - Tilbudsliste.xls 91 KB
Bilag 3 - Besvarelsesark - Plan for udførsel af opgaven.doc 198 KB
Bilag 4 - Besvarelsesark - Kvalitetssikring.doc 195 KB
Bilag 5 - Besvarelsesark - Organisering.doc 193 KB
Bilag 6 - Besvarelsesark - Redegørelse for miljø og arbejdsmiljø.doc 195 KB
Bilag 7 - Bilag til gulvaskemaskinebrug herunder årgang og vaskebredde.xlsx 13 KB
Bilag 8 - Tegninger og lokalefortegnelser.zip 2.76 MB
Bilag 9 - Omfattede medarbejdere og individuelle aftaler.xlsx 17 KB
Bilag 10 - Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og – elever, mellem 3F, FOA og KL (41.71).pdf 247 KB
Bilag 11 - Overenskomst for rengøringsassistenter mellem 3F og KL (41.21).PDF 233 KB
Bilag 12 - Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. mellem HK og KL (30.11).pdf 300 KB
Bilag 13 - Overenskomst for husassistenter mellem KL og FOA (75.01).pdf 237 KB
Bilag 14 - Aftale om lokal loendannelse for husren-omraadet (09.08).pdf 179 KB
Bilag 15 - Forhåndsaftale mellem 3F og Helsingør Kommune.tif 1.48 MB
Bilag 16 - Retningslinjer personaleforhold, Rengøringen, Helsingør Kommune.docx 34 KB
Bilag 17 - Medarbejderhåndbog, ”Velkommen som rengøringsassistent i Helsingør Kommune”.docx 18 KB
Skema b (Tro og love erklæring) 52 KB
Skema a (Art 45 erklæring) 40 KB
Skema d - Nøgletal 64 KB
Skema e (Erklæring om konsortiedannelse) 37 KB
Skema f - Støtteerklæring. Version 2 39 KB
Udbudsbetingelser. Version 3 154 KB
Bilag 1 - Kravspecifikation. Version 2 133 KB
Skema c - Referenceliste. version 2 39 KB
KONTRAKT. Version 2 146 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00