Konkurranse om levering av institusjonsplasser for personer med ruslidelser

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/8/2016
9/19/2016
9/9/2016

Buyer

Stavanger Kommune Stavanger Kommune
Elvur Hrønn Thorsteinsdottir Elvur Thorsteinsdottir
964965226

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtaler om kjøp av enkeltstående heldøgnsplasser i institusjon for personer med ruslidelser. 

Oppdraget skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og rutiner. Oppdraget skal videre utføres i samsvar med brukerens vedtak, rammeavtalen og i samsvar med god faglig og etisk standard.

Omsorgsinstitusjon for ruslidelser kan bli tildelt personer som har et tidsavgrenset behov for medisinsk og sosialfaglig oppfølging som er så omfattende at det er behov for heldøgnsopphold i institusjon.

Opphold i omsorgsinstitusjon– rus skal være tidsavgrenset, og som en del av en plan med utgangspunkt i at bruker skal bedre sitt funksjonsnivå.

Vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester blir gjort i medhold av pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a jfr. helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) § 3-2 nr. 6 bokstav c om opphold i institusjon, og der det er aktuelt: HOL § 3-2 nr. 5 om sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

 

 

Konkurransen omfatter ikke tjenester som ligger innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. De aktuelle institusjonene bør ligge innen to times reise/kjøring med bil og båt fra Stavanger.


 

Files

Title Size
Vedlegg 1 Kravspesifikasjon.docx 31 KB
Vedlegg 2 Skjema for forbehold.doc 45 KB
Vedlegg 3 Leverandøropplysninger.docx 14 KB
Vedlegg 4 Standard kontraktsvilkår.doc 89 KB
Vedlegg 5 Spesielle kontraktsvilkår.doc 90 KB
Vedlegg 6 Priskjema.xlsx 14 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag for parallelle rammeavtaler for levering av institusjonsplasser for personer med ruslidelser

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway