EØS 056-2014 Kjøp av web-basert brukerundersøkelse til Bergen kommune

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
12/19/2014 10:57 AM (GMT+01:00)
12/8/2014 12:00 PM (GMT+01:00)
11/28/2014 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Asnake T. Erko Asnake Teshome Erko
964338531

Tender is cancelled

Short description

Anskaffelsen gjelder kjøp av web-basert undersøkelsestjenester og bistand til Bergen kommune. Bergen kommune skal årlig gjennomføre en Web-basert brukerundersøkelse for foreldre/foresatte til barn/elever i alle barnehagene og skolene, samt SFO i kommunen. Brukerundersøkelsen skal måle foreldres opplevde kvalitet ved den tjenesten den enkelte barnehage og skole yter. Resultatene fra undersøkelsen skal publiseres på kommunens kvalitetsportal og på private barnehageeieres nettportaler.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Bilag 1A - Databehandleravtale.doc 32 KB
Bilag 3 Administrative bestemmelser.doc 121 KB
Bilag 4 Samlet pris og betalingsbestemmelser.doc 110 KB
Bilag 5 Endringer i den generelle avtaleteksten.doc 125 KB
Bilag 6 Endringer etter kontraktsinngåelsen.doc 123 KB
Vedlegg 1 - Utkast til kontrakt.doc 390 KB
Vedlegg 2 Tilbudsforside.doc 341 KB
Vedlegg 3 HMS egenerklæringsskjema.doc 36 KB
Vedlegg 4 Referanseskjema.doc 30 KB
Vedlegg 5 - Forpliktelseserklæring.doc 35 KB
Bilag 1B - Retningslinjer for Internettbaserte tjenester.doc 44 KB

Dynamic documents

Name
EØS 056-2014 Kjøp av web-basert brukerundersøkelse til Bergen kommune

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00