13/1315 Rammeavtaler innen fire utredningsområder

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
10/18/2013 3:10 PM (GMT+02:00)
11/8/2013 2:00 PM (GMT+01:00)
11/4/2013 2:00 PM (GMT+01:00)
11/8/2013 2:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Direktoratet for Nødkommunikasjon Direktoratet for Nødkommunikasjon
Tormod Skaret Tormod Skaret
Nydalen Allé 37
0484 OSLO
Norway
990382840

Closing date has passed.

Short description

Direktoratet for nødkommunikasjon(DNK) og Direktoratet ansvarsområder er i utvikling. Utredninger og analyser er en del av underlaget for å utvikle de tjenestene og oppgavene som DNK er ansvarlig for. DNK har egne utrednings­ressurser med forskningskompetanse, men i perioder pågår flere utrednings­oppgaver samtidig og det er behov for å forsterke ressursene.

DNK ønsker å inngå rammeavtaler innen ulike utredning- og analyseområder med konsulentselskaper som har ekspertise og erfaring med ulike typer utredninger, evalueringer og analyseoppdrag i offentlig sektor, fortrinnsvis innen kritiske samfunnsfunksjoner som politi, helsetjeneste, brann- og redning og andre beredskapsområder. God teknologiforståelse vil være en forutsetning da DNK har et ingeniørtungt fagmiljø som leverer spesialiserte kommunikasjonstjenester. Oppgavene krever personer som raskt kan sette seg inn i en sak, strukturere tidligere og ny kunnskap, skaffe underlag, drøfte løsningsalternativer, dokumentere og presentere dette i skriftlig form for aktuelle beslutnings­takere og interessenter. Produktene vil være rapporter og notater som presenterer saksfeltet i tråd med skriftlighet i offentlig sektor og som må kunne offentliggjøres. Oppgavene vil som oftest gjennomføres i samarbeid med interne utredningsressurser i DNK som blant annet vil kunne kreve delleveranser underveis, men konsulenten(e) må kunne arbeide selvstendig. Uttak av ressurser kan være enkeltstående oppdrag eller en konsulent på fulltid over en periode.

DNK vil inngå en rammeavtale med en leverandør innenfor hvert av følgende områder for utredning og analyse:

Område 1: Kartlegginger, utredninger og analyser - generelt

Område 2: Strategisk utredning for teknologi- og tjenesteutvikling

Område 3: Konseptvalgsutredning (KVU) i forbindelse med større investeringer

Område 4: Evalueringer

Files

Name Size
20131017 Konkurransegrunnlag - Rammeavtaler innen fire utredningsområder (L)(103098).pdf 547 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway