NOR 026-2013 Kjøp av tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
10/22/2013 11:03 PM (GMT+02:00)
11/5/2013 12:00 PM (GMT+01:00)
10/25/2013 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Asnake T. Erko Asnake Teshome Erko
Pb 7700
Pb 7700

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet:

Tiltaket skal tilby avklaring, kurs, arbeidstrening i ordinær virksomhet og tett individuell oppfølging. Tiltaket skal bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Det skal ved oppstart utarbeides en plan for hva tiltaket skal inneholde for den enkelte deltaker. Planen skal utarbeides sammen med deltaker, ha klart definerte mål samt være individuelt tilpasset. Planen skal inneholde aktiviteter på fulltid, dvs. 37.5 timers uke. Planen skal godkjennes av NAV.

For noen deltakere kan det være aktuelt å kombinere dette tiltaket med andre tiltak. Tiltaket må derfor kunne være fleksibelt i forhold til å kunne tilby aktiviteter på deltid, for eks. 50 %.

Tiltaket skal samarbeide tett med NAV sosialtjeneste rundt den enkelte deltaker og det skal avtales jevnlig evalueringsmøter.

Deltakerne til tiltaket henvises fra NAV sosialtjeneste. Tiltaket må være fleksibelt i forhold til inntak av deltakere fortløpende.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 1 - Oppdagsgivers spesifikasjon.doc 127 KB
Bilag 2 - Leverandørens løsningsbeskrivelse.doc 103 KB
Bilag 3 - Administrative bestemmelser.doc 111 KB
Bilag 4 - Samlet pris- og betalingsbestemmelser.doc 108 KB
Bilag 4A - Tabell 1-Prisskjema.xlsx 13 KB
Bilag 5 - Endringer i den generelle avtaleteksten.doc 125 KB
Bilag 6 - Endringer etter kontraktsinngåelsen.doc 123 KB
Konkurransegrunnlag.doc 434 KB
Konkurransegrunnlag.pdf 163 KB
Vedlegg 1- utkast til kontrakt.doc 256 KB
Vedlegg 2 - Tilbudsforside.doc 341 KB
Vedlegg 3 - HMS egenerklæringsskjema.doc 35 KB
Vedlegg 4 - Referanseskjema.doc 32 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00