EU udbud på voksenbleer til Ringkøbing-Skjern Kommune

Information

03 - Contract Award Notice
6/21/2012 1:23 PM (GMT+02:00)

Buyer

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune
Holger Østergaard Holger Østergaard
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Denmark
29189609

Short description

Udbud af voksenbleer til Ringkøbing-Skjern Kommune. Offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Udbuddet omfatter levering af voksenbleer.

Kontrakten opdeles ikke i delaftaler.

Ringkøbing-Skjern Kommunes estimerede årlige forbrug er ca. 1,7 mio. kr. Antallet af borgere i kommunen er ca. 58.000 - andelen af borgere +65 år udgør godt 17,8 %.

Ringkøbing-Skjern Kommune forpligter sig ikke til at aftage for det opgivne beløb, idet omfanget og dermed omsætningen af voksenbleer, vil være afhængigt af det til enhver tid eksisterende antal udstedte bevillinger til borgere i henhold til ”§ 112 i lov om social service. Området er omfattet af frit valgs ordningen.

Dette betyder, at borgeren selv kan vælge at anvende en anden leverandør end kommunens leverandør. Der er således ingen garanti for at samtlige borgere, der anvender voksenbleer i Ringkøbing-Skjern Kommune vil blive omfattet af nærværende aftale.

Borgeren har ligeledes mulighed for at vælge et andet produkt end det Ringkøbing-Skjern Kommune har visiteret til, den prisforskel der herved måtte opstå erleverandøren pligtig til at fakturerer direkte til borgeren.

Ringkøbing-Skjern Kommune har pt. 1199 borgere, der anvender voksenbleer m.v.

Voksenbleer skal afleveres direkte til borgeren, uanset om denne bor i eget hjem eller på en af kommunens institutioner.

Alle voksen bleer er givet som personlig § 112 bevilling og kan således ikke leveres til lager eller anden form for fællesleverancer.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway