2406b-2 TNF BIO ustekinumab

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
6/14/2024 3:07 PM (GMT+02:00)
8/30/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
8/23/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
8/30/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Eirik Sverrisson Eirik Sverrisson
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Tender is cancelled

Short description

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Sykehusinnkjøp HF, på vegne av de fire regionale helseforetakene i Norge: Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Til informasjon så kan det ikke påregnes at spørsmål vil bli besvart i ukene 26-32 på grunn av ferieavvikling.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00