C04834 - Tak over løpetrase - Evenes flystasjon

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
6/11/2024 9:03 AM (GMT+02:00)
7/1/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/21/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Hanne Thomassen Hanne Thomassen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å etablere værskydd over løpetraseen samt tilfredsstillende belysning. Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på løsning, prosjektering og utførelse av værskydd.

UNNTATT OFFENTLIGHET
Deler av konkurransegrunnlaget er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 21 "Unntak av omsyn til nasjonale forsvars- og tryggingsinteresser".

Alle som ønsker å inngi tilbud vil bli gitt tilgang på forespørsel til resterende dokumenter også.

Behov meldes via kommunikasjonsmodulen i Mercell. Opplys om navn og e-post på personene som trenger tilgang. Tilgang vil da bli gitt til elektronisk versjon av de resterende dokumentene også.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00