Izsole: kokmateriālu atsavināšana nekustamajā īpašumā “Poligons”, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā;nekustamajā īpašumā “Azurgi”, Litavnieki, Preiļu pagastā

Information

5/15/2024 4:52 PM (GMT+02:00)
5/30/2024 10:59 PM (GMT+02:00)

Buyer

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ernestīnes iela 34
LV-1083 Rīga
Latvia
90009225180

Closing date has passed.

Short description

Izs-VAMOIC/2024-1

Izsoles objekts – kokmateriālu atsavināšana, kas atrodas:
1)    nekustamajā īpašumā “Poligons”, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 44680070133) 172,564 m3 skujkoku zāģbaļķi un 3 m gara bērza un skujkoku malka;
2)    nekustamajā īpašumā “Poligons”, Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 44940060005) 29,314 m3 3 m gara lapu koku malka;
3)    nekustamajā īpašumā “Azurgi”, Litavnieki, Preiļu pagastā, Preiļu novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 76580040246) 61,047 m3 3 m gara lapu koku malka.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumus un pieteikuma veidlapu var lejupielādēt no Centra tīmekļvietnes www.vamoic.gov.lv, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes www.vni.lv vai saņemt Centra kancelejā Ernestīnes ielā 34, Rīgā, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu: Anete Auziņa, tālrunis: 27828667, e-pasts: anete.auzina@vamoic.gov.lv.

Nosacītā cena: 6610,00 EUR (bez PVN).
Izsoles solis: 200,00 EUR.
Izsoles nodrošinājums: 661,00 EUR.
Izsoles nodrošinājumu līdz 2024. gada 30. maijam (ieskaitot) ar pārskaitījumu iemaksāt Centra, reģ. Nr. 90009225180, kontā Nr. LV60TREL8100656005000 Valsts kasē (bankas kods: TRELLV22), maksājuma uzdevumā norādot mērķi – izsoles nodrošinājums izsolei Nr. Izs-VAMOIC/2024-1.

Izsoles objektu var apskatīt 2024. gada 23. maijā:

  • plkst. 10.00 “Poligons” Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā;
  • plkst. 11.00 “Poligons” Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā;
  • plkst. 14.00 “Azurgi”, Litavnieki, Preiļu pagastā, Preiļu novadā.

pieteikšanās apskatei līdz 2024. gada 22. maijam plkst. 15.00 pie kontaktpersonas - Normunds Ignatovs, tālrunis: 25605906, e-pasts: normunds.ignatovs@vamoic.gov.lv
Pieteikumi dalībai izsolē iesniedzami elektroniski, nosūtot uz adresi pasts@vamoic.gov.lv vai papīra formātā Centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, (kancelejā 110. kabinetā) līdz 2024. gada 31. maijam plkst. 12.30.

Izsole notiek 2024. gada 31. maijā plkst. 13.00, Ernestīnes ielā 34, Rīgā.

Pirkuma cenas samaksas kārtība - 7 kalendāro dienu laikā pēc izsoles dienas.
Pirkuma līgumu paraksta 7 kalendāro dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00