Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nyborg Havn og Marina

Information

101 - Goods and services
5/31/2024 11:20 AM (GMT+02:00)
6/10/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/30/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/10/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Nyborg Kommune Nyborg Kommune
Cecilie Lindegaard Hansen Cecilie Lindegaard Hansen
Torvet 1
5800 Nyborg
Denmark
29189722

Closing date has passed.

Short description

Udviklingsplan Fyn og Øerne er et fælles fynsk initiativ i regi af Destination Fyn med det formål at styrke turismeudviklingen, ved at samle de 10 fynske kommuner og Destination Fyn omkring en fælles indsats for udviklingen af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.
I forlængelse heraf skal der udvikles et antal strategiske fysiske udviklingsplaner, der kan danne grundlag for fremtidige turismeinvesteringer. Nyborg kommune søger i den forbindelse en rådgiver, der kan hjælpe med at udarbejde dette.

Planens formål og fokusområder 
Planens overordnende formål er at styrke Nyborg Kommune som turistdestination gennem private og offentlige investeringer I Nyborg Kommune vil fokus være på en videreudvikling af hele havneområdets attraktionsniveau til glæde og gavn for byens gæster og borgere. En udvikling af netop det område med blandt andet alternative former for overnatninger, opholdsmiljøer og unikke oplevelser på kajkanten styrker og bidrager stærkt ind i Udviklingsplanen for Fyn og Øerne, hvor der netop er fokus på udvikling og en styrkelse af de fynske havne. Disse skal tænkes sammen og sættes i gang på baggrund af en tydelig, stærk og fælles strategi, der både favner havneområdet i Nyborg og forbinder sig til de øvrige fynske havne.
Formålet med planen er derfor skabe grundlag for en bæredygtig turismeudvikling på stedets præmisser og med udnyttelse af det stedbundne potentiale.
Det strategiske fysiske udviklingsplan skal på baggrund af ovenstående således sætte retningen for:
  • En bæredygtig og attraktiv vækst og udvikling af Nyborg havn og marina som reason-to-go og som kan videreudvikle Nyborg som sommerdestination.
  • Udvikling af kommerciel overnatningskapacitet og unikke oplevelser, der kan udvikle havneområdets attraktionsniveau med en kommerciel vinkel
  • En styrkelse af samspillet og sammenhængen i mellem havneområdet og Nyborg Slot

En nærmere beskrivelse  fremgår af afsnit 3 Kravspecifikation.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 1 - Kort over Nyborg Marina.jpg 213 KB
Bilag 2 - Gæsteanalayse 2018.pdf 3.11 MB
Bilag 3 - Gæsteanalyse 2018, åbne besvarelser.xlsx 43 KB
Bilag 4 - En Samlet By, Nyborgs strategiske udviklingsplan.pdf 19.01 MB
Bilag 5 - Rigets Hovedstrøg.pdf 14.59 MB
Bilag 6 - Klimatilpasningsprojektet Nyborg indre havn og marina.pdf 9.29 MB
Bilag 7 - Udkast til plan til klimasikring Nyborg Havn.pdf 27.54 MB
Bilag 8 - Helhedsplan Nyborg marina.pdf 23.44 MB
Bilag 9 - Liv og Aktiviteter på havnen.pdf 2.15 MB
Udbudsbilag A - Tro og loveerklæring vedr. udelukkelsesgrunde.docx 138 KB
Udbudsbilag B - Arbejdsklausul.docx 35 KB
Udbudsmateriale - Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nyborg Havn og Marina, Vers. 2 pr. 31.05.2024.docx 7.17 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00