C04752 - 100644 - Totalentreprise - Grunn- og terrengarbeider, teknisk infrastruktur - Bardufoss

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
5/27/2024 5:28 PM (GMT+02:00)
6/12/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/6/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tonje Dahle Tonje Dahle
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende arbeider:
Oppdraget vil være ett delprosjekt for å oppgradere teknisk levealder på kaserne Anekset, i tilknytning til Rusta leir. Utførelse i delprosjekt omfatter oppgradering av utvendig VA-installasjoner, samt ny fremføring av fjernvarme. Det skal også etableres ny drenering og overvannsinstallasjoner, samt at fasader i U.etg skal etterisoleres over/under terreng. Innvendige bunnledninger skal gis ny overflate ved bruk rørfornying.
Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III.

Befaring: 23.05.2024 kl. 10.00. Oppmøtested Rusta Befalsforledning 3,
Bardufoss

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00