Rammeavtale byggautomasjon Forsvarsbygg R01550, R01645, R01646, R01647, R01648 og R01649

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
6/11/2024 12:02 PM (GMT+02:00)
6/24/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/17/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/20/2024 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Nora Elise Thorvaldsen Nora Elise Thorvaldsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende oppdrag:
Rammeavtale for kjøp av materiell og tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av byggautomasjon-systemer, komponenter og tjenester tilhørende systemene og komponentene.

Rammeavtalene formål er å dekke Oppdragsgivers behov automasjonssystemer
Herunder tjenester i forbindelse med service, vedlikehold, utskiftninger og nyanskaffelser av installasjoner i nevnte områder.
Rammeavtalen inkluderer dermed blant annet levering av følgende ytelser:
 • Utskifting                                                          
 • Installasjon av nyanlegg
 • Forebyggende vedlikehold                        
 • Serviceavtale
 • Hasteoppdrag ved blant annet stans i drift
 • Utbedringer                                                     
 • Internkontroll
 • Analyser og måling
 • Energireduserende tiltak
 • Enkel prosjektering
 • Oppkobling mot SD-anlegg
 • Merking av alt materiell i henhold til Forsvarsbygg krav for merking

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del I - Innbydelse Byggautomasjon.docx 348 KB
Del II Rammeavtale.docx 141 KB
Del II Vedlegg 1 Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår for rammeavtaler.docx 220 KB
Del II Vedlegg 2.1 - Rammeavtalens spesielle bestemmelser.docx 277 KB
Del II Vedlegg 2.2 Rapportering på rammeavtale.xlsx 124 KB
Del II Vedlegg 3.1 Kontraktsbestemmelser for avrop basert på Andre tjenester.docx 238 KB
Del II Vedlegg 3.2 Kontraktsbestemmelser for avrop basert på NS 8405.docx 537 KB
Del II Vedlegg 3.3 Kontraktsbestemmelser for avrop basert på NS 8406.docx 220 KB
Del II Vedlegg 4 Godkjente underleverandører.docx 191 KB
Del III Vedlegg 7 Faglig oppdragsbeskrivelse.docx 126 KB
Del III Vedlegg 8 Sikkerhet.docx 853 KB
Del III Vedlegg 9 C1 FDVU-dokumentasjon NS 8401-8405-8406-8407.docx 667 KB
Del III Vedlegg 10 Prisskjema – Region Nord.xlsx 825 KB
Del III Vedlegg 10 Prisskjema – Region Vest.xlsx 825 KB
Del III Vedlegg 10 Prisskjema – Region Øst.xlsx 825 KB
Del III Vedlegg 10 Prisskjema – RENO - Evenes.xlsx 826 KB
Del III Vedlegg 10 Prisskjema – REØS - Rena og Terningmoen.xlsx 825 KB
Del III Vedlegg 10 Prisskjema REVE - Jåtta.xlsx 825 KB
Del III Vedlegg 11 - Eksempel på bestillingsskjema.png 285 KB
Del III Vedlegg 11 Funksjonsbeskrivelser 320.001 - 320.019.pdf 3.12 MB
Del III Vedlegg 12 Funksjonsbeskrivelser 360.001 - 360.017.pdf 3.82 MB
Del III Vedlegg 13 320.001 Systembilde.pdf 171 KB
Del III Vedlegg 14 360.001 Systembilde (17.04.2024).pdf 91 KB
Del III vedlegg 15 360.001 Systembilde.pdf 85 KB
Del III Vedlegg 16 370.000 Systembilde.pdf 149 KB
Del III Vedlegg 17 - Skjema for kompetanse- og systemoversikt.xlsx 12 KB
Del III Vedlegg 18 E2 Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg NS8401-8405-8407.pdf 1.05 MB
Del III Vedlegg 19 - Kjøretøysoversikt tildelingskriterium.xlsx 33 KB
Del III Vedlegg 20 Mal tilbudsbrev.docx 44 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00