Rammeaftale for Renovering af belysning i BIOFOS - Offentlig licitation

Information

103 - Construction tasks
6/4/2024 9:41 AM (GMT+02:00)
8/7/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

BIOFOS A/S BIOFOS A/S
Mie Søgaard Mie Søgaard
Refshalevej 250
1432 København K
Denmark
25601920

Short description

Belysningen på hovedparten af BIOFOS’ tre spildevandsrensningsanlæg i København og Hvidovre er forældet, energitung og flere steder i så dårlig forfatning, at det skal renoveres. Dette gælder både inde- og udendørsbelysning i drifts- og kontorarealer samt belysning i ingeniørgange, kælderområder, lagerfaciliteter mv. I flere områder er lyset direkte defekt, hvorfor der er hængt midlertidige lyskilder såsom lyskæder op, og kun i nyere bygninger er belysningen med LED-lyskilder. Eksisterende belysning på BIOFOS’ tre anlæg skal derfor renoveres og moderniseres til LED-belysning.

Denne tilbudsindhentning vedrører: Rammeaftale for renovering af belysning i BIOFOS.

Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i Projektbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelsen.

Formålet med nærværende projekt er at finde en el-installatør der kan håndtere opgaven med renovering af belysningen i BIOFOS.
Rammeaftalen udbydes som en samlet rammeaftale, og ikke opdelt i delkontrakter, for at mindske grænseflader og koordineringen for BIOFOS.

Rammeaftalen løber i 24 måneder, med mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse.
Den anslåede værdi af Rammeaftalen for 4 år forventes at blive, som nedenfor angivet.
Desuden er maksimalværdien angivet. Denne er afhængige af renoveringens omfang, der først kendes efter gennemgang af områderne i forbindelse med indgåelse af de respektive delaftaler på rammeaftalen.
Anslået værdi:                             15.000.000 kr.
Maksimal værdi:                         20.000.000 kr.
Entreprenøren er ikke garanteret en bestemt omsætning på rammeaftalen, men det BIOFOS´ klare forventning, at rammeaftalen vil blive anvendt til projektets gennemførelse af renovering af belysningen i BIOFOS.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 2a - BIOFOS_Sikkert arbejdsmiljø for eksternesamarbejdspartnere_2023_Online_DK.pdf 23.29 MB
Bilag 2b - Information til eksterne samarbejdspartnere om sikkert og sundt arbejde.pdf 138 KB
Bilag 2c - Aftaleblanket om udførelse af varmt arbejde.pdf 42 KB
Bilag 3a - Projektbeskrivelse af 08-05-2024.pdf 370 KB
Bilag 3b - Arbejdsbeskrivelse af 08-05-2024.pdf 284 KB
Bilag 4a - Situationsplaner over anlæg.pdf 1.98 MB
Bilag 4b - Rumoversigter Renseanlæg Lynetten.pdf 50.79 MB
Bilag 4c - Rumoversigter Renseanlæg Avedøre, inkl. opland.pdf 34.97 MB
Bilag 4d - Rumoversigter Renseanlæg Damhusåen.pdf 8.37 MB
Bilag 4e - Fotodokumentation.pdf 4.08 MB
Bilag 5a - Generel kravspecifikation for el-installation.pdf 448 KB
Bilag 5b - BIOFOS teknisk krav til armaturer og lyskilder - Armaturliste.pdf 861 KB
Bilag 5c - Byggepladsforhold.pdf 394 KB
Bilag 6 - Paradigme for delaftale.pdf 193 KB
Bilag 7 - AB 18 BIOFOS.pdf 374 KB
Bilag 8a - Arbejdsklausul og lærlinge-_elev-_praktikantklausul.pdf 65 KB
Bilag 8b - Entreprenørens overholdelse af aftalens arbejdsklausul og lærlinge-_elev-_praktikantklausul.docx 607 KB
Bilag 9a - Underleverandørerklæring.docx 599 KB
Bilag 9b - Støtteerklæring.docx 600 KB
Bilag 9c - Konsortieerklæring.docx 601 KB
Bilag 11 - Tilbudsliste (TBL).xlsx 88 KB
Rammeaftale (AB18) UDKAST.pdf 323 KB
Skabelon for fremsendelse af spørgsmål.docx 599 KB
Udbudsbrev - offentlig licitation af 04-06-2024.pdf 287 KB
Skabelon - Delaftale 1 _Prøvefelt_ (anvendes til brug for tilbudsafgivelse) - version 2.docx 611 KB
Rettelsesblad af 04-06-2024.pdf 119 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00