Tilbudsfase: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk

Information

6/27/2024 8:45 PM (GMT+02:00)
7/5/2024 10:00 AM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Dorota Wajgiel-Hedkvist Dorota Wajgiel-Hedkvist
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen er basert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor de fire regionale helseforetakene er bedt om å ta ansvaret for et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr med utgangspunkt i det midlertidige lageret som er etablert under covid-19.

Anskaffelsen gjelder tredjepartslogistikk knyttet til beredskapslagring og transport av smittevernutstyr for den offentlige helse- og omsorgstjenesten og andre offentlige og private instanser som etter lov eller avtale ivaretar helse- og omsorgstjenester til befolkningen, offentlig tannhelsetjeneste og militær sanitet.

I denne anskaffelsen er det også etablering av en systemløsning til lagerdrift og ordrestyring som understøtter arbeidsflyt og informasjonsutveksling.

Det skal inngås tjenesteavtale med en ekstern aktør som kan ivareta driften i en normalsituasjon og sørge for rask oppskalering i en krise-/pandemisituasjon.

Tjenesteavtale løper i 8 år regnet fra oppstartsdato. Avtalen kan deretter forlenges for 2 år om gangen på ellers like vilkår.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Kvalifisering: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransebestemmelser.pdf 443 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00