Totalentreprise på ombygging Bygg 123 Bardufoss Flystasjon

Information

eForm N16VOL-CN Norwegian national Contract or concession award notice
6/14/2024 9:57 AM (GMT+02:00)
6/19/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/10/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Bjørgulv Haukelidsæter Bjørgulv Haukelidsæter
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Short description

Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.
Riving, ombygging, oppbygging og etablering av nye rom i eksisterende lager/verkstedbygg
Eksisterende lager/verkstedbygg har BTA på 1882,3 kvm, BYA på 1751 kvm og høyde yttervegger 6,5m. Bygget er saltakformet og har bærekonstruksjon av stål og stålgitterdragere. Det er en mesaninetasje på 150 kvm og kontor og oppholdsrom, tekniske rom og garderobefasiliteter tilsvarende ca. 150 kvm i 1 etasje. Bygget er oppført i 1991 på Bardufoss.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
03.Del I Vedlegg 7 - Tabell oppgaveforståelse gjennomføring -540399- C04784.docx 67 KB
04.Del I vedlegg 8 - CV-mal - C04784 - 540399.docx 93 KB
05.Del II Kontraktsbestemmelser NS8407-540399 -C04784.pdf 825 KB
08.Del III-A Oppdraget NS 8407 - 540399-C04784.docx 177 KB
10.Del III-A- Vedlegg 1 a - Grensesnitt og ansvar sikringsentreprise samt lås og beslag - 540399-C04784.doc 1.18 MB
11.Del III-B1 SHA NS8407 - 540399 - C04784.docx 72 KB
12.Del III-B1- vedlegg 1 SHA-plan - 540399 - C04784.docx 104 KB
13.Del III-B2 Ytre miljø NS8407 - 540399 - C04784.docx 38 KB
14.Del III-B2 Vedlegg 1-Miljøoppfølgingsplan - 540399-C04784.pdf 599 KB
15.Del III-C1 FDVU-dokumentasjon NS8407 - 540399 - C04784.docx 668 KB
16.Del III-C2-Plan for systematisk ferdigstillelse NS8407 - 540399 - C04784.docx 400 KB
17.Del III-C3 BIM-manual NS8407 - 540399 - C04784.docx 1.05 MB
18.Del III-C4 Gjennomføringsplan for BIM og digital samhandling NS8407- 540399 - C04784.docx 653 KB
19.Del III-D Administrative bestemmelser NS8407-540399 - C04784.docx 837 KB
22.Del III-E2 Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg NS8407-540399 - C04784.pdf 1.05 MB
23.Del III-E2 -vedlegg 1 -Krav til utføring av branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner-540399 - C04784.docx 597 KB
24.1924020123_01_A_200_20_01_E01-eksisterende plan.pdf 117 KB
25.1924020123_01_A_200_20_02_E01-riveplan.pdf 120 KB
26.1924020123_01_A_200_20_03_E01-Plan BTA.pdf 110 KB
27.1924020123_01_A_200_20_04_E01-plan 1.pdf 204 KB
28.1924020123_M_A_200_20_01_E01-plan Mesanin.pdf 124 KB
29.1924020123_01_A_273_70_01_E01-kjøkken.pdf 124 KB
30.1924020123_FL_A_200_40_02_E01-Snitt A og B.pdf 150 KB
31.1924020123_FL_A_200_40_01_E01-Eksisterende snitt A og B.pdf 110 KB
32.1924020123_FL_A_200_60_02_E01-Fasader.pdf 117 KB
33. 1924020123_FL_A_200_60_01_E01-Eksisterende fasader.pdf 109 KB
33.1924020123X--0001_X01_02 Plan med eksisterende romnummer.PDF 1.42 MB
34.1924020123_FL_A_200_80_01_E01-Skjema gulv, vegg og himling tabell.pdf 103 KB
35.1924020123_01_V_360_50_01_E01-Prinsippskisse VVS-lager.pdf 126 KB
36.1924020123_01_V_360_50_02_E01-Prinsippskisse VVS-sosialdel.pdf 165 KB
37.1924020123_01_V_360_50_03_E01-Prinsippskisse VVS- varemottak.pdf 72 KB
38.540399_NOT_K_001_E0 - Miljøkartlegging.pdf 1.27 MB
39.540399_NOT_F_001_E01-Fagnotat akkustikk.pdf 446 KB
40.1924020123_01_C_200_20_01_E01 - lydplan.pdf 159 KB
45.540399_NOT_B_001_E01-Energinotat.pdf 351 KB
46.540399_NOT_B_002_E01 - Dagslysnotat.pdf 819 KB
47.540399_1924020123_232_A_200_E Modell ARK.ifc 19.04 MB
21.Oversikt tegninger.pdf 133 KB
,Dokumentplan NS8407 bygg 123-1.pdf 170 KB
58.taushetserklaring-nb-nn-03-2019.pdf 91 KB
43.1924020123_FL_A_80_002_E01 Utstyr og inventarliste.pdf 372 KB
41.540399_NOT_F_001_E01 - brannnotat.pdf 450 KB
42.1924020123_FL_F_200_200_01_E01-brannplan.pdf 313 KB
44.1924020123_FL_A_80_002_E01 Utstyr og inventarliste.xlsx 77 KB
20.Del III - E1 - Prosjektspesifikk Funksjonsbeskrivelse NS 8407 - 540399 Bygg 123.pdf 816 KB
01.Del 1 Innbydelse til konkurranse inkl vedlegg 1-5 2.docx 324 KB
02.Del I vedlegg 6- prisskjema- C04784-P540399 rev 1.pdf 221 KB
02.Del I vedlegg 6- prisskjema- C04784-P540399 rev 1.xlsx 41 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00