Slamdisponering for Favrskov Spildevand A/S

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
5/7/2024 4:48 PM (GMT+02:00)
6/7/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/17/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Forsyningsservice A/S Forsyningsservice A/S
Forsyningsservice Forsyningsservice
Mathias Dyrby Mathias Dyrby
Tørvebryggen 12
8900 Randers C
Denmark
36072911

Closing date has passed.

Short description

Favrskov Spildevand A/S udbyder hermed indkøb af slamdisponering for perioden 01.10.2024 – 30.09.2026. Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 30.09.2028.

Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Ordregivers renseanlæg. Mængden af forventet tons afvandet slam fremgår af udbudsmaterialet. Afhentning, transport og håndtering foregår fra Ordregivers renseanlæg samt evt. efterbehandling og/eller oplagring før slutdisponering af slammet eller resterne heraf iht. bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
Kravene hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, bilag 2.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 1 - Tilbudsliste Favrskov.xlsx 68 KB
Bilag 2 - Kravspecifikation.pdf 170 KB
Bilag 3 - Code of Conduct.pdf 212 KB
Bilag 4 - Retningslinjer for dig, som arbejder for Favrskov Forsyning.pdf 288 KB
Bilag 5 - Afhentningssteder Favrskov Spildevand.pdf 862 KB
Bilag 6 - slamanalyser Favrskov Forsyning 2023.xlsx 89 KB
Bilag 7 - Databehandleraftaleudkast til udbud for Favrskov.pdf 170 KB
Bilag 8 - PFAS-analyse Hadsten Renseanlæg.pdf 243 KB
Bilag A, Støtteerklæring vedr. brug af underleverandør.docx 571 KB
Bilag B, Erklæring om ressourcestillelse.docx 570 KB
Bilag C, Egenerklæring om leverandører, samarbejdspartnere og ejere i eller med forbindelse til Rusland.docx 606 KB
Udkast til rammeaftale, slamdisponering Favrskov.pdf 393 KB
Udbudsbetingelser, Slamdisponering Favrskov.pdf 305 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00