Fornyelse av varmesentral - SANKS Karasjok

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
5/7/2024 10:13 AM (GMT+02:00)
5/10/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/3/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/7/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Stig A. Johansen Stig A. Johansen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er fornyelse av varmesentral i lokalene til SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) i Karasjok. Bruken av eksisterende oljekjel endres fra primærlast til reservelast, og den nye primæroppvarmingskilden skal være elektrokjel.
Se konkurransedokumenter for mer informasjon.

Befaring er planlagt torsdag 25. april 2024 kl 09.00. Befaringen er nødvendig for å kunne inngi tilbud.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00