Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
5/22/2024 10:41 PM (GMT+02:00)
5/28/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/16/2024 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Maud Hoff Norvik Maud Hoff Norvik
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er å inngå avtaler som dekker helseforetakenes behov for prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi. Dette omfatter:

  • Transportrør med Amies gel med kull (ca. 150 000 rør)
  • Transportrør med flytende Amies eller Cary Blair (ca. 347 000 rør, inkl. ekstra korker)
  • Transportrør med flytende medium for virus (ca. 106 000 rør)
  • Transportrør uten medium (ca. 10 000 sett, med rør, kork og pensel)
  • Vakuumrør for urin med borsyre eller tilsvarende (ca. 243 000 rør)
  • Blodprøverør (QuantiFERON) (ca. 22 800 rør)
  • Petriskåler (ca. 2,1 mill. skåler), KANSELLERT 07.05.24
  • Podeøser (ca. 1,23 mill. øser)
  • Transportmedium for Helicobacter pylori (ca. 1 700 stk.)
  • Produkter til kontrollert dyrkningsmiljø (ca. 50 100 poser, indikatorer og kolber)

Oppgitt forbruk/omfang er antall pr år og et estimat for informasjon til tilbyder, og er ikke bindende for fremtidig avtalevolum.

Økt behov kan oppstå ved en generell økning i antall prøver på grunn av befolkningsutvikling og økt rekvirering av prøver el. lign. Slike forhold antas å kunne øke behovet med mellom 5 og 20%, og anskaffelsens maksimale omfang er derfor lik verdien av antatt mengde oppgitt i Bilag 01 Prisskjema pluss 20%.

For nærmere beskrivelse av hva som forespørres i de enkelte delkontraktene se Bilag 01 Prisskjema og Bilag 02 Kravspesifikasjon.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
00 4259 Konkurransebestemmelser.pdf 278 KB
01 4259 Vedlegg 01 Tilbudsbrev.docx 40 KB
02 4259 Vedlegg 02 Rammeavtale.pdf 345 KB
05 4259 Bilag 03 Kontaktpunkter Leverandør.docx 57 KB
06 4259 Bilag 04 Kontraktskrav etisk handel.pdf 142 KB
07 4259 Bilag 05 Personvernerklæring.pdf 122 KB
08 4259 Bilag 06 Logistikkbetingelser.pdf 1.40 MB
09 4259 Bilag 07 Elektronisk samhandlingsavtale Helse Sør-Øst.pdf 464 KB
10 4259 Vedlegg 03 Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 58 KB
11 4259 Vedlegg 04 Miljøskjema (Norsk).xlsx 335 KB
12 4259 Vedlegg 05 Forpliktelseserklæring.docx 54 KB
13 4259 Vedlegg 06 Morselskapsgaranti.docx 30 KB
14 4259 Vedlegg 07 Egenerklæring om russisk involvering.docx 54 KB
04 4259 Bilag 02 Kravspesifikasjon v.2.xlsx 115 KB
03 4259 Bilag 01 Prisskjema v.6.xlsx 70 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00