Universelle blodgassprøyter med kanyle til helseforetakene i Helse Midt-Norge

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
4/16/2024 9:51 AM (GMT+02:00)
5/13/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/6/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/6/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Lilly Bratås Smits Lilly Bratås Smits
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Det skal anskaffes universelle blodgassprøyter med kanyle for analysering av blodgass på blodgassinstrumentene som benyttes i Helse Midt-Norge.

Dette er en ny utlysning av produktene i Delkontrakt 2 i anskaffelsen "Blodgassprøyter til helseforetakene i Helse Midt-Norge" som måtte avlyses grunnet vesentlige avvik i konkurransedokumentene.


I hht FoA §20-2 (2) er det satt kortere frist enn 30 dager.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
2022_1666 Konkurransebestemmelser- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.pdf 348 KB
2022_1666 Vedlegg 1- Tilbudsbrev- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 32 KB
2022_1666 Vedlegg 2 Kravspesifikasjon Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.xlsx 49 KB
2022_1666 Vedlegg 3 Prisskjema Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.xlsx 50 KB
2022_1666 Vedlegg 4- Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud-Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 58 KB
2022_1666 Vedlegg 6- Rammeavtalemal- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.pdf 478 KB
2022_1666 Vedlegg 7- Bilag 3 Kontaktpunkt leverandør- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 63 KB
2022_1666 Vedlegg 8- Bilag X Kontraktskrav etisk handel- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 60 KB
2022_1666 Vedlegg 9- Bilag X Personvernerklæring- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 57 KB
2022_1666 Vedlegg 10- Bilag X Forpliktelseserklæring- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 67 KB
2022_1666 Vedlegg 11- Morselskapgaranti- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 54 KB
2022_1666 Vedlegg 13- Samhandlingsavtale- Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.pdf 1.63 MB
2022_1666 Vedlegg 14 Egenerklæring om russisk involvering-Universelle blodgassprøyter m_kanyle HMN.docx 55 KB
20222_1666 Vedlegg 12- Europeisk utfasingsliste-Universelle blodgassprøye.pdf 107 KB
2022_1666 Vedlegg 5- Utprøving av medisinsk forbruksmateriell- Universelle blodgassprøyetr m_kanyle HMN.docx 56 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00